Una altra forma de fer

El nostre programa s’adreça als dos grans destinataris dels drets: les persones i el nostre entorn. I se centra en el principi fonamental desostenibilitat com a referent de tota acció pública.

Programa electoral