Atenció a la infància

Volem assegurar el benestar i el creixement emocional dels infants.

Això passa per garantir les mateixes oportunitats a tothom des de les primeres etapes de la vida, assegurant-nos que tots i totes gaudeixen de l’entorn i de les oportunitats que permetin el seu desenvolupament personal dins la societat.