Gent gran

La jubilació no és el final de la vida activa de ningú. El coneixement i el temps de què disposa la gent gran són un actiu que la societat ha d’aprofitar i, per fer-ho, hem de vetllar per la seva seguretat.

S’han de garantir pensions dignes i adaptades al cost de la vida real i s’ha d’adoptar un compromís ferm que garanteixi el retorn just del que, amb molt d’esforç, s’ha aportat al sistema.