Propostes

L’Andorra que volem

Els liberals volem una Andorra capdavantera, sostenible, solidària i amb capacitat de generar riquesa. Aquestes fites són assolibles amb programes concrets i realistes.

La sostenibilitat del nostre sistema sanitari, la capacitat de garantir les pensions de vellesa, l’acord amb la Unió Europea, la diversificació econòmica i la gestió de l’Administració pública són els reptes més immediats i han de ser la base dels pressupostos de l’Estat dels propers anys.

Per aconseguir-ho, cal racionalitzar les inversions i ser coherents amb la utilització dels ingressos de les parapúbliques.