Fiscalitat

La pressió fiscal ha crescut a una velocitat desmesurada en poc temps, amb el consegüent impacte en la generació de negoci de les empreses i en l’economia directa de les famílies.

Cal entendre la política fiscal com una eina de reactivació i estimulació econòmica, i no pas com una via recaptatòria per a les arques de l’Estat. Per això, creiem que s’han d’aprofitar al màxim les possibilitats de la fiscalitat indirecta, ja que és la millor opció de recaptació per a l’Estat i la de menor impacte per a la ciutadania.