Cultura

La cultura d’un país és el reflex de tot allò que identifica una societat.

És la pionera dels canvis socials i, per aquesta raó, no pot ser la darrera prioritat del Govern.

Fer valer el patrimoni cultural és propi d’una societat moderna que vol continuar creant la seva història. Així doncs, cal donar suport i facilitats als nostres creatius.