Els Liberals al Govern

Liberals d’Andorra està present al Govern amb tres ministres.

Els ministres liberals són:

Jordi Gallardo Fernàndez

Víctor Filloy Franco