Els nostres valors

Liberalisme

Vetllar per les llibertats personals és la clau de la nostra política. La intervenció de l’Estat s’ha de dimensionar en la seva justa mesura, de tal manera que les polítiques siguin eficients i sostenibles i aportin igualtat d’oportunitats a la ciutadania. En aquest sentit, del 18 al 21 de maig de 2017 es va celebrar a Andorra el Congrés del 70è aniversari de la Liberal Internacional, on més de 200 polítics liberals de 56 països de tot el món van aprovar i signar el nou Manifesto Liberal, que adapta el text aprovat a Oxford l’any 1947 —la principal font del pensament liberal— als reptes del segle XXI.

Compromís

Tots tenim el dret a exercir lliurement i amb responsabilitat envers els altres qualsevol aspecte de la nostra vida. Aquest és l’eix de totes les nostres accions polítiques. L’Estat ha de ser el garant del bon funcionament d’una societat que prioritzi l’educació, la plena ocupació, la sanitat i la seguretat.

Rigor

La gestió pública requereix necessàriament el rigor més absolut. Cal gestionar els recursos de la ciutadania de manera òptima. Només així el país pot avançar decididament, garantint la sostenibilitat dels millors serveis per a tothom.

Transparència

En una societat globalitzada, comunicada i interrelacionada no hi ha espai per a l’opacitat. La transparència sobre les accions polítiques, pagades per la ciutadania amb els seus impostos, és necessària en tots els àmbits.

Proximitat

No és possible dissenyar accions sense conèixer la realitat que ens envolta. Per això, mantenim reunions de forma periòdica i continuada amb el teixit associatiu i empresarial del país, més enllà dels períodes electorals. Ajuda’ns a millorar els nostres programes, fent-los més propers, àgils i funcionals per a una societat en constant evolució. Contacta amb nosaltres a través de la secció “Participa” o mitjançant les nostres xarxes socials.