Sostenibilitat mediambiental

La sostenibilitat del nostre futur depèn del fet que totes les accions que desenvolupem respectin i cuidin el nostre entorn.

Volem assolir els objectius de desenvolupament sostenible de l’agenda 2030 de les Nacions Unides, intentant mantenir l’equilibri entre un turisme més ecològic i respectuós amb la natura i la preservació del nostre patrimoni natural fent-lo valer i convertint-lo en una oportunitat per al país.

 

 • Presentarem una candidatura a la UNESCO per convertir Andorra en el primer país del món Reserva Mundial de la Biosfera.
 • Desenvoluparem amb els sectors privats un Pla nacional de mobilitat sostenible que millori la xarxa de transport públic i urbà a curt termini. L’objectiu ha de ser reduir el nombre de vehicles en circulació i la contaminació que produeixen.
 • Proposarem un estudi de viabilitat d’una xarxa de transport públic per cable amb l’objectiu de descongestionar el trànsit del país.
 • Impulsarem una xarxa pública de vehicles elèctrics compartits.
 • Establirem una taxa turística d’un euro per pernoctació en allotjaments turístics, que revertirà en polítiques de sostenibilitat.
 • Crearem l’Agència Andorrana de l’Aigua per fer una gestió acurada i responsable d’aquest recurs.
 • Aprovarem la Llei que prohibeixi els plàstics d’un sol ús.
 • Inclourem les empreses privades dins la Taula de Medi Ambient de l’agenda 2030 d’Andorra en matèria d’inversió, impacte i triple rendibilitat.
 • Establirem per llei la inspecció tècnica d’edificis en la recerca d’un ús responsable d’energia, condicions d’accessibilitat i estructura.
 • Consolidarem l’Associació de Gestors de Residus d’Andorra (AGREDA) com a interlocutor vàlid del Govern.
 • Modificarem la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme per adaptar-la a les noves demandes d’edificació.

Pagesia i ramaderia sostenibles i de futur

 

 • Impulsarem la recerca de noves alternatives de cultiu que generin una alta rendibilitat al sector agrícola (per exemple, CBD).
 • Vetllarem per la proteccióde la fauna i la flora silvestre.
 • Desenvoluparem els segells necessaris per a la producció i comercialització de nous productes autòctons.
 • Potenciarem la comercialització dels productes de proximitat.
 • Continuarem fomentant el pasturatge de neteja del sotabosc, les pastures deixades a l’erm i els prats de dall.
 • Assegurarem la participació permanent del sector agrícola i ramader en els debats de negociació amb la Unió Europea.

Animals de companyia

 

 • Millorarem i dignificarem les instal·lacions de la gossera i la gatera de Govern.
 • Farem els canvis legals necessaris per garantir que els animals de companyia tinguin la consideració d’éssers vius dotats de sensibilitat, reconeixent els seus drets i establint les obligacions dels seus propietaris.
 • Crearem un Banc Nacional de Propietaris d’Animals de Companyia.
 • Farem campanyes de conscienciació i sensibilització per evitar l’adquisició compulsiva d’animals de companyia.