Emancipació

L’emancipació és un dels drets bàsics de tot ésser humà. Les persones han de poder escollir lliurement com volen viure i l’Estat, de la mà del sector privat, ha d’assegurar les circumstàncies socials i econòmiques que ho permetin.

 

  • Crearem el Programa d’impuls per a l’emancipació del jovent, atorgant ajuts de 400 € mensuals durant un màxim de 2 anys a persones ocupades entre 22 i 30 anys amb ingressos nets màxims de 24.000 € anuals i un préstec de 1.000 € per a despeses de fiança i mobiliari.
  • Ampliarem l’ús del Bus Lliure perquè inclogui els usuaris del Carnet Jove.
  • Proporcionarem abonaments de transport per a tots els joves que estudien fora del país.
  • Modificarem la Llei d’emprenedoria per facilitar l’establiment d’espais professionals compartits (coworking) i assumir les despeses d’establiment de forma compartida.
  • Implementarem mecanismes d’acompanyament als joves en el seu accés al mercat de treball.
  • Treballarem en un nou Pla nacional de joventut que respongui a les problemàtiques dels joves a través de la cocreació i el codisseny perquè els joves siguin una part decisòria de les propostes.