Desenvolupament tecnològic i economia sostenible

La defensa de l’economia de lliure mercat s’ha d’estructurar amb tots els actors implicats. L’Administració ha de ser un soci i no pas un ens de control de les empreses i dels administrats.

Defensem un model econòmic per al país que presti especial atenció a polítiques i accions concretes per als autònoms i els emprenedors.

 

 • Invertirem en la digitalització i desburocratització de l’Administració pública, marcant les prioritats mitjançant una Agenda Digital de l’Administració que farem conjuntament amb el sector privat.
 • Impulsarem les col·laboracions publicoprivades per diversificar l’economia del país, donant més pes al sector privat perquè sigui el motor del canvi.
 • Regularem i incentivarem els espais de negoci compartits (coworking).
 • Aprovarem la Llei d’actius virtuals, proposada pels actors privats implicats.
 • Col·laborarem en la construcció d’un espai de serveis relacionats amb el desenvolupament de la tecnologia blockchain, amb participació pública i privada.
 • Potenciarem el comerç electrònic i facilitarem l’ús de plataformes de pagament internacionals.
 • Assegurarem la participació permanent dels sectors en els debats de negociació de l’Acord d’associació amb la UE.

Mesures per a la Funció Pública

 

 • Farem una nova Llei de la Funció Pública, consensuada amb els agents implicats, amb la intenció de recuperar la figura del funcionari com a garant de la prestació del servei públic i de revisar la graella salarial, entre d’altres.
 • Revisarem el sistema de jubilació dels treballadors públics per consolidar els drets adquirits abans de la reforma de la Llei 23/2014.
 • Proposarem un sistema d’oposicions públiques basades en la taxa de reposició: totes les places vacants, incloses les jubilacions, no es podran cobrir fins a tenir el resultat d’una anàlisi acurada de les necessitats reals de l’Administració.
 • Incentivarem la possibilitat d’amortitzar aquestes places vacants o reconduir-les en funció de la necessitat dels departaments.