Societat del coneixement

 • Aprovarem la Llei de biomedicina per regular i desenvolupar el sector biomèdic, un sector d’alt valor afegit que facilitarà la diversificació econòmica del país.
 • Crearem el Premi Manual Digest per recuperar talent andorrà que està dispers per tot el món.
 • Redefinirem el rol d’ACTUA perquè es converteixi en un autèntic captador i facilitador d’inversió estrangera.
 • Aprovarem la Llei d’e-esports per proporcionar un marc jurídic al desenvolupament de totes les competicions en línia en l’àmbit de l’esport virtual.

Educació

L’educació és la millor eina per construir un futur sostenible, igualitari i respectuós en tots els àmbits de la vida.

 • Assegurarem que el pagament de les beques i ajuts es faci abans de tenir lloc la formació, i no pas durant el seu desenvolupament o a posteriori, transformant-los en veritables ajudes a les famílies.
 • Facilitarem l’accés a tota la informació sobre les beques i ajuts disponibles i simplificarem tots els tràmits per sol·licitar-los.
 • Potenciarem el domini de la llengua anglesa en tots els nivells i etapes educatives.
 • Incrementarem el nombre de matèries impartides en anglès al sistema d’ensenyament andorrà.
 • Potenciarem l’orientació educativa i professional dels estudiants per assistir-los i ajudar-los a l’hora d’escollir el seu futur.
 • Garantirem la formació continuada dels mestres i formadors.
 • Oferirem als professionals de la Universitat d’Andorra, dels sistemes congregacionals i de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell la possibilitat d’acollir-se a la prejubilació als 60 anys.
 • Crearem el Dia Nacional del Mestre per reconèixer la tasca del personal educatiu del Cos d’Ensenyament.
 • Agilitzarem els processos de convalidacions de titulacions acadèmiques.
 • Sistematitzarem el procés d’avaluació de les competències de l’alumnat formant part del programa PISA.
 • Inclourem l’emprenedoria com a ensenyament transversal a la primera ensenyança.
 • Establirem polítiques de suport als joves en la transició de primària a segona ensenyança.

Formació professional

 • Fomentarem i incentivarem la formació professional adaptada a les demandes i necessitats econòmiques del país.
 • Potenciarem convenis amb centres formadors dels països veïns per formar el jovent en disciplines no existents al país.
 • Potenciarem la formació professional com a eina per a la inserció del jovent al mercat laboral.
 • Fomentarem el contacte, les pràctiques i el coneixement del món empresarial.

Universitat

 • Treballarem per impulsar la internacionalització de la Universitat d’Andorra, potenciant la llengua anglesa a les aules i la captació d’estudiants internacionals.
 • Treballarem perquè la Universitat d’Andorra desenvolupi noves titulacions en disciplines que suposin un avantatge competitiu per a Andorra (finances, turisme i hoteleria, comerç, esports de neu i muntanya) amb l’objectiu d’esdevenir un centre universitari de referència.
 • Crearem una residència universitària.
 • Incrementarem les beques de mobilitat, tant per a alumnes d’estudis superiors com per a personal docent i investigador.
 • Potenciarem un marc favorable per a la implantació d’universitats privades i vetllarem per propiciar la seva internacionalització, sense traves burocràtiques innecessàries.
 • Potenciarem el talent dels nostres estudiants, establint vincles amb altres universitats del món.
 • Fomentarem els ajuts en recerca i investigació, especialment en aquelles àrees que poden millorar decididament l’economia productiva del país.