La nostra cultura i identitat

La cultura a Andorra ha adquirit en els darrers anys un paper residual. Volem revertir aquesta situació impulsant els valors autòctons i les creacions del talent local. Una cultura sana és símptoma d’un país ric. Per tant, el ministeri encarregat de la cultura ha d’esdevenir capdavanter al nou Govern. Invertir en cultura és fer la societat més rica i preparada.

 • Potenciarem la llengua catalana fent més campanyes de divulgació del seu ús, dotant el Servei de Política Lingüística de més recursos.
 • Garantirem que totes les institucions públiques assegurin l’ús correcte de la nostra llengua.
 • Potenciarem la xarxa de museus nacionals mitjançant la seva dinamització i modernització.
 • Farem que la promoció de les nostres tradicions formi part de l’estratègia turística del país.
 • Dotarem les associacions culturals de les eines necessàries per gestionar esdeveniments i infraestructures culturals.
 • Potenciarem la nostra cultura popular (els fallaires, els esbarts, els geganters…) i la convertirem en un referent nacional.
 • Dotarem l’Arxiu Nacional d’unes instal·lacions adequades.
 • Dignificarem i modernitzarem les instal·lacions de la Biblioteca Pública.
 • Establirem polítiques d’acompanyament als nostres creatius, artistes, escriptors i músics.
 • Desenvoluparem la carta arqueològica de tot el patrimoni nacional.
 • Establirem la figura de la indústria del cinema com a valor cultural, social i econòmic per a Andorra.
 • Crearem el Dia de la Cultura Andorrana per fomentar l’orgull de la nostra identitat.
 • Reconvertirem l’SDADV perquè sigui un organisme promotor de les creacions dels nostres artistes.
 • Dotarem l’Institut d’Estudis Andorrans de més recursos per convertir-lo en el centre de recerca nacional de referència, generant més coneixement que respongui a les necessitats concretes del país.
 • Promourem condicions fiscals afavoridores perquè l’empresa privada impulsi el mecenatge de les activitats culturals i artístiques del país.
 • Farem que la ràdio i la televisió públiques depenguin del Ministeri de Cultura.
 • Proporcionarem espais públics per al desenvolupament de creatius del país.
 • Invertirem en la contractació d’artistes i talents locals.
 • Rehabilitarem, protegirem i farem valer edificis emblemàtics que són propietat del Govern, tot donant-los un ús.