Vida saludable

Prevenció

 • Atorgarem beneficis fiscals i segells acreditatius a les empreses que promoguin hàbits saludables entre el seu personal, i farem que aquests segells acreditatius siguin meritables en els concursos públics.
 • Establirem programes per lluitar contra el sedentarisme, especialment entre les edats escolars, per evitar l’obesitat.
 • Intensificarem la col·laboració amb els comuns per afavorir la pràctica de l’activitat física entre la població, amb plans específics per als joves i la gent gran.

Sanitat

 • Farem que el Ministeri de Sanitat recuperi la iniciativa en polítiques sanitàries, posant el SAAS al seu servei.
 • Desplegarem el Pla nacional de salut.
 • Revisarem els criteris d’admissió dels professionals mèdics (ràtios o numerus clausus per a les especialitats més sol·licitades i ofertes interessants per a les especialitats amb més mancança de personal).
 • Actualitzarem els protocols de l’Hospital i completarem les guies mèdiques.
 • Portarem a terme una auditoria del clima laboral a l’Hospital.
 • Portarem a terme una auditoria del SUM per definir competències i protocols d’actuació clars.
 • Realitzarem una auditoria de gestió de tots els departaments del SAAS.
 • Enllestirem la cartera de serveis.
 • Establirem mesures de control de la despesa a la CASS i al SAAS mitjançant la comptabilitat analítica, protocols i guies mèdiques.
 • Analitzarem la descentralització de la direcció del Centre Sociosanitari El Cedre i dotarem el centre de les eines necessàries.
 • Avaluarem l’eficiència de la implementació de la història clínica compartida i el metge referent.
 • Buscarem una ubicació per a un centre de tractament de pal·liatius i de malalties degeneratives per a l’acompanyament de la persona malalta.
 • Desenvoluparem el servei d’hospitalització domiciliària en coordinació amb el SAD.
 • Facilitarem el contacte amb animals per despertar interessos i millorar el processament cognitiu en les persones afectades per malalties mentals, sentiment de solitud, etc.
 • Revisarem el sistema d’inspecció sociosanitària.
 • Completarem la inspecció sociosanitària amb la inspecció de l’Hospital per conèixer l’activitat de tots els centres i prestadors de serveis sanitaris i poder objectivar i ampliar les mesures que permetran una millor gestió dels recursos de l’Hospital i d’altres centres, com ara El Cedre i la Clínica Sant Vicenç d’Enclar.
 • Valorarem el desenvolupament del Pla de salut mental.
 • Reunificarem el Ministeri de Benestar Social i el Ministeri de Sanitat per dur a terme una gestió conjunta de la inspecció social i sociosanitària i aprofitar els recursos i coneixements d’ambdós ministeris.
 • Revisarem la regulació i el servei del Suport Vital Avançat.
 • Adaptarem la regulació del servei d’ambulàncies a la normativa europea.
 • Aprovarem la Llei d’infermeria.
 • Crearem l’Agència del Medicament.

Esport

 • Establirem programes per fomentar l’esport femení.
 • Ampliarem les instal·lacions del Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino perquè en puguin gaudir tots els esportistes de programes de tecnificació.
 • Complementarem el Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino amb serveis de medicina de l’esport, nutrició i psicologia, imprescindibles per acompanyar l’esportista en el seu camí cap a l’alt nivell.
 • Reconvertirem l’EFPEM en l’Escola Andorrana de l’Esport, depenent del Ministeri d’Educació.
 • Convertirem el Programa d’esquí-estudi en un Programa d’esport-estudi, obert a altres esportistes de tecnificació que hagin de compaginar els seus estudis de secundària i batxillerat amb els programes d’entrenament.
 • Crearem un contracte programa d’atorgament de subvencions esportives, d’una durada de quatre anys, per facilitar la programació de les activitats. Els criteris d’aquestes subvencions prioritzaran els programes inclusius i d’igualtat.
 • Desplegarem el Programa d’esport extraescolar a l’educació secundària per lluitar contra el sedentarisme.
 • Desplegarem un Programa nacional de medicina de l’esport en col·laboració amb els centres privats existents, establint protocols de revisions mèdiques segons nivells esportius i edats.
 • Facilitarem l’obertura del Centre Residencial en Alçada Medicoesportiu d’Andorra (CRAMEA).
 • Coordinarem la política d’esports amb els països veïns i els seus centres d’alt rendiment.
 • Desenvoluparem un programa de formació continuada adreçada a tècnics i gestors esportius.
 • Oferirem els recursos necessaris per convertir Andorra en un país acollidor d’estades esportives d’equips i esportistes professionals.
 • Establirem acords amb aquells comuns que disposen d’instal·lacions esportives d’àmbit nacional per col·laborar a mantenirles en òptimes condicions.
 • Consolidarem Andorra com a seu de competicions esportives internacionals d’alt nivell.
 • Promocionarem, conjuntament amb la societat civil, un equip professional andorrà d’e-esports, que porti el nom d’Andorra a les competicions mundials.
 • Promourem la celebració de competicions i congressos internacionals d’e-esports per generar oportunitats de negoci al país.
 • Revisarem els criteris de beques esportives, fent-los públics i ajustats al rendiment esportiu.
 • Treballarem amb les universitats estrangeres més properes perquè els nostres esportistes puguin formar part dels seus programes per a esportistes d’elit.
 • Impulsarem i donarem més suport a aquelles proves esportives organitzades i gestionades per entitats del país.