Nota de premsa

La transparència en la gestió pública i la protecció de dades són principis fonamentals que cal garantir simultàniament

De manera coherent amb la visió històrica de Liberals d’Andorra, ens reafirmem en la nostra defensa de la transparència de la gestió pública, i en la necessitat de garantir el dret a la protecció de dades dins del seu marc legal regulador.

Aquestes consideracions les exposem arran de les notícies i reaccions que ha suscitat la publicació de les retribucions d’un conseller general per una suposada filtració de dades d’una entitat parapública per part d’una consellera general.

El partit vol refermar la seva convicció en la necessitat de consolidar la transparència total en la gestió dels recursos públics com a element fonamental de la nostra democràcia i llibertat individual, principis liberals inalienables. Aquesta transparència inclou, òbviament, l’accés per part de les ciutadanes i dels ciutadans del nostre país a les dades relatives als sous i retribucions dels càrrecs polítics.

No obstant això, la mateixa llibertat individual també reposa en la garantia de la protecció de les dades personals de tots els ciutadans i ciutadanes, protecció regulada per un seguit de normes i protocols que s’han d’observar degudament.

Així doncs, i en un entorn digital encara vulnerable, hi ha clarament definits els canals i les fonts d’informació on obtenir dades públiques, com són, en aquest cas, les retribucions dels càrrecs públics i polítics.

Ens reafirmem en la nostra defensa d’aquests principis fonamentals a fi garantir els drets i les llibertats individuals.

L’executiva
Partit Liberal d’Andorra