1. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Amb aquesta Política de Privacitat, el PARTIT LIBERAL D’ANDORRA (en endavant, nosaltres o el Partit) l’informa de les dades personals que recollim mitjançant els serveis que ofereix i queden reflectits per mitjà d’aquest lloc web, com les tractem i els drets que en relació a les seves dades personals i als nostres tractaments li confereix la normativa de Protecció de Dades Personals que ens és d’aplicació.

Normativa aplicable

 1. La Llei 29/2021, del 28 de octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals del Principat d’Andorra (en el successiu, la LQPD), i els reglaments que la desenvolupen, i
 2. El Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes (en endavant, “l’RGPD”).

A la següent taula trobarà enllaços per a facilitar-li l’accés als punts d’aquesta política que siguin del seu interès, no obstant, si us plau, ha de llegir tots els apartats de l‘Avís Legal, de la política de cookies i de la present política de privacitat abans d’utilitzar aquesta web:

 1. A qui aplica aquesta Política de Privacitat?
 2. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?
 3. Com obtenim les seves dades personals?
 4. Per a que fem servir les seves dades i amb quina base legal ho fem?
 5. Amb qui podem compartir les seves dades personals?
 6. Quant temps conservem les seves dades personals?
 7. Quins drets té?
 8. Quines responsabilitats té?

  Win2win, SLU i PI Advocats, SLU són titulars de la propietat intel·lectual d’aquest document i autoritzen els seus clients al seu ús exclusivament

  per a la finalitat per la qual se’ls ha proporcionat

 9. Com protegim les seves dades personals?
 10. Modificacions d’aquesta Política de Privacitat

 

2. A qui aplica aquesta Política de Privacitat?

Aquesta Política aplica a les persones que es relacionen amb el Partit a través d’aquest lloc web, als usuaris dels serveis que el Partit ofereix amb les finalitats descrites a l’apartat 4 d’aquesta política (els Serveis), i a totes les persones les dades personals de les quals (per exemple, les seves imatges) puguin aparèixer a la nostra Web o en el context dels Serveis.

3. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

L’únic responsable del tractament de les seves dades personals d’acord amb el que s’indica en aquesta política és:

PARTIT LIBERAL D’ANDORRA, amb NRT U-800987-C i amb domicili social a Av. del Fener, 12, Ed. Gras, bxs., AD700 Escaldes-Engordany (Principat d’Andorra).

Comptem amb un Delegat de Protecció de Dades extern ̶ Win2win, SLU, empresa andorrana especialitzada en privacitat i protecció de dades personals ̶ a qui vostè podrà dirigir-se mitjançant el correu DPDExtern@win2win.ad.

El Partit no és responsable de les activitats que duguin a terme altres llocs web, fins i tot si s’accedeix als mateixos mitjançant enllaços que hi hagi a la nostra Web. És per això que li recomanem encaridament que llegeixi amb atenció la informació que li proporcionin aquests altres responsables abans de donar-los les seves dades personals (especialment les polítiques de privacitat i de cookies de cada lloc web que visiti), i que es comuniqui amb aquest responsable si té alguna inquietud o pregunta.

4. Com obtenim les seves dades personals?

En general, és vostè qui, directament, ens proporciona les seves dades personals —per exemple, mitjançant els formularis que hi ha en aquesta Web—. Les úniques excepcions a aquesta norma, són:

  • La seva imatge, quan eventualment la recullen les nostres càmeres de videovigilància;
  • Les dades de contacte que ens proporcionin els nostres proveïdors de serveis i productes quan els representa;
  • Les imatges o altres dades personals que corresponguin a alguna notícia en la qual considerem que l’interès públic, la nostra obligació de transparència i el dret d’informació prevalen sobre els possibles interessos de les persones quina imatge o altres dades personals es publiquin en la nostra Web o en les nostres xarxes socials;

   Win2win, SLU i PI Advocats, SLU són titulars de la propietat intel·lectual d’aquest document i autoritzen els seus clients al seu ús exclusivament

   per a la finalitat per la qual se’ls ha proporcionat

  • Les imatges que corresponguin a algun contingut del lloc web sobre el qual tinguem els corresponents drets;
  • Les dades personals que sobre vostè puguin aparèixer en els correus electrònics i la missatgeria instantània que rebem, o mitjançant els formularis del nostre lloc web; i
  • Les cookies d’aquest lloc web, sobre les quals trobarà més informació en la nostra política de cookies.

5. Per a que fem servir les seves dades i amb quina base legal ho fem?

Per a oferir-li un servei més personalitzat   Recollim les dades opcionals que voluntàriament ens proporciona en els formularis per a oferir-li un servei més personalitzat en relació amb la finalitat a la qual es dedica específicament el formulari, i per extraure estadístiques que ens ajuden a millorar la nostra atenció i els nostres serveis i productes. La base que ens legitima per tractar aquestes dades amb aquesta finalitat és el consentiment que expressa quan ens les proporciona. Com sempre, pot retractar-se i retirar-nos el seu consentiment en qualsevol moment, amb l’únic efecte que no utilitzarem més aquestes dades i, per tant, els serveis associats al formulari estaran menys personalitzats a partir d’aquest moment. Per a iniciar i mantenir la relació amb els nostres proveïdors   Si representa un proveïdor de productes o serveis, recollim les seves dades de contacte i la seva signatura per a:

 1. Gestionar les nostres relacions de tota classe amb el proveïdor que representa.
 2. Gestionar la corresponent fitxa de la nostra llista de proveïdors autoritzats.
 3. Gestionar els pressupostos i les factures del proveïdor que representa.

Els tractaments vinculats amb les finalitats a) i b) estan legitimats pel contracte laboral o de serveis que hagi signat amb el proveïdor que representa i el nostre interès legítim en contactar amb aquest. I els tractaments vinculats amb la finalitat c) estan legitimats per ser necessaris per a l’execució del contracte o contractes que ha signat amb nosaltres. Addicionalment, l’informem que, arran d’aquesta relació contractual, podem comunicar-li per telèfon o per correu electrònic informació relacionada amb el Partit. Aquesta transmissió d’informació es legitima en base al nostre interès legítim en mantenir-li informat, i vostè pot oposar-se a la comunicació per telèfon, a la comunicació per correu electrònic, o a les dues, tal com s’indica en l’apartat “On i com pot exercir els seus drets”. La resta de finalitats d’aquest tractament estan legitimades per ser necessàries per a l’execució de l’acord d’afiliació en què vostè és part interessada.

Win2win, SLU i PI Advocats, SLU són titulars de la propietat intel·lectual d’aquest document i autoritzen els seus clients al seu ús exclusivament

per a la finalitat per la qual se’ls ha proporcionat

Per a executar els nostres acords o contractes (com l’acord d’afiliació)   El Partit recull les dades que l’interessat proporciona directament, o les que proporcionen tercers en el seu nom (dades identificatives, de contacte, econòmiques i, sovint, d’ocupació), durant la signatura d’acords o contractes en els quals el Partit i vostè són part, amb la finalitat de formalitzar-los, gestionar-los, executar-los, i mantenir-li informat sobre tot el que pugui interessar-li en relació amb les matèries a les quals fa referència l’abast de cada acord o contracte. El tractament de les seves dades amb la finalitat de mantenir-li informat en relació amb les matèries a les quals fa referència l’abast del nostre acord o contracte es legitima en el nostre interès legítim. Vostè pot oposar-se a la comunicació per telèfon, a la comunicació per correu electrònic, o a les dues, tal com s’indica en l’apartat “On i com pot exercir els seus drets”, sense que aquesta oposició tingui cap altre efecte que deixar de rebre informació pel canal comunicació al que s’hagi oposat. El tractament de les seves dades per la resta de finalitats està legitimat, en aquests casos, per ser necessari per executar els termes i condicions del corresponent acord o contracte, o per a establir condicions precontractuals quan vostè així ho sol·liciti.

Per preservar la seguretat mitjançant videovigilància

Recollim la seva imatge a través dels nostres sistemes de videovigilància amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones, els béns i les pròpies instal·lacions, i per comptar amb enregistraments de vídeo com a prova. La base de legitimació per als citats tractaments és l’interès públic en la seguretat pública d’acord amb l’apartat 3 de l’article 20 de la Llei 31/2021, del 22 de novembre, de text consolidat qualificada de seguretat pública, l’interès legítim del Partit, o de tercers afectats, en demanar tutela judicial sobre un delicte que pugui quedar acreditat per uns minuts d’un enregistrament, i el nostre propi interès legítim a evitar o reduir les pèrdues derivades dels delictes comesos en les instal·lacions, protegir la integritat dels nostres treballadors, protegir els nostres béns i instal·lacions, incrementar la seguretat en el treball, agilitar la rapidesa de resposta enfront de riscos greus com a incendis o robatoris de tercers.

Per seleccionar i contractar el nostre personal

Tractem les dades del CV que voluntàriament ens fa arribar, juntament amb les dades que figurin en el seu perfil de xarxes socials estrictament professionals, com és el cas de LinkedIn, i les què puguem recollir durant les entrevistes i tests que voluntàriament accepti dur a terme, per a gestionar la relació amb vostè pel que fa a la seva candidatura per a ocupar un lloc de treball en el Partit, incloent-hi el procés de cerca, filtrat i emmagatzematge del CV com a potencial candidat, el procés de selecció de personal i el procés de contractació.

Win2win, SLU i PI Advocats, SLU són titulars de la propietat intel·lectual d’aquest document i autoritzen els seus clients al seu ús exclusivament

per a la finalitat per la qual se’ls ha proporcionat

La base de legitimació per als citats tractaments és el seu consentiment, que manifesta en fer-nos arribar el seu CV, omplir un test o assistir a una entrevista, per ser necessàries per l’execució de mesures precontractuals si ens les sol·licita, i si no tenim un procés de selecció obert o no resulta contractat i considerem que pot encaixar en futurs processos de selecció, el nostre interès legítim en conservar el seu CV amb el propòsit d’incloure-ho en aquests futurs processos de selecció. La base que ens legitima per consultar el seu perfil en xarxes socials estrictament professionals, com LinkedIn, és el nostre interès legítim en enriquir la informació professional dels candidats per tal de reduir el temps que tant per vostè com pel Partit portarà el procés de selecció. Pot retirar el seu consentiment o oposar-se al nostre interès legítim tal com s’indica en l’apartat 7 d’aquesta política, i, si ho fa, no n’hi haurà cap altre efecte que la destrucció del seu CV (si ens retira el consentiment) o la limitació de la seva conservació al procés de selecció per al qual ens hagi enviat el seu CV. Per a enviar-li informació i notícies del seu interès   Recollim el seu correu electrònic quan es subscriu al nostre servei de comunicacions comercials o quan s’afilia al Partit per a informar-li sobre iniciatives i notícies relacionades amb el Partit o amb les idees que defendrem. Si s’ha subscrit a través de la nostra Web, la base legal d’aquest tractament és el seu consentiment, i pot retirar-lo en qualsevol moment exercint el seu dret tal com s’indica més endavant en aquesta política, o a través de l’enllaç que hi ha al peu de cada correu. L’única conseqüència de la retirada del consentiment és que deixarà de rebre la informació que li enviàvem. Si rep la informació perquè està afiliat al Partit, la base legal d’aquest tractament és el nostre interès legítim a mantenir-li informat, al que pot oposar-se en tot moment, igual que en el cas anterior i amb idèntiques conseqüències, exercint el seu dret tal com s’indica més endavant en aquesta política o a través de l’enllaç que hi ha a aquest efecte al peu de tots els nostres correus. Per a atendre les seves sol·licituds, consultes o reclamacions   Recollim les dades personals que ens proporciona en els seus correus electrònics o en els seus missatges de missatgeria instantània, per telèfon, a través del formulari de contacte, o mitjançant les sol·licituds d’exercicis de drets, per a atendre les seves sol·licituds, consultes o reclamacions en relació amb els nostres serveis o amb els drets que té sobre les seves dades personals. La base legal d’aquest tractament és el consentiment que manifesta en enviar-nos o donar-nos aquestes dades, la nostra obligació legal d’atendre les seves sol·licituds de drets, i el nostre interès legítim a atendre-li. El subministrament de les seves dades personals és, per tant, voluntari, si bé en cas de no facilitar-nos-les no podrem donar curs a la seva sol·licitud, consulta o reclamació. Pot revocar el seu consentiment quan ho desitgi, si bé, igualment, tal revocació farà impossible continuar la tramitació de la seva sol·licitud, consulta o reclamació.

Win2win, SLU i PI Advocats, SLU són titulars de la propietat intel·lectual d’aquest document i autoritzen els seus clients al seu ús exclusivament

per a la finalitat per la qual se’ls ha proporcionat

Per a gestionar eventuals futures reclamacions   Conservem les dades que poden ser necessàries per a gestionar les seves possibles reclamacions, o les nostres, sobre la base del nostre interès legítim a defensar-nos per a salvaguardar els nostres drets. Per a facilitar les nostres auditories   Quan així ens ho sol·liciten, donem accés a les seves dades personals a les entitats que ens auditen. El Partit no té influència sobre l’auditoria i, igualment, l’entitat que ens audita està obligada a realitzar l’auditoria de manera objectiva i independent, i per tot això el Partit es limita a posar documents que poden incloure les seves dades a la disposició de l’entitat auditora, en tant que l’entitat auditora és responsable de qualsevol tractament posterior així com de la manera en què s’emmagatzemen les dades d’auditoria. Aquest tractament de les seves dades personals està legitimat per la nostra obligació legal de passar auditories periòdiques. Per a garantir el funcionament del nostre lloc web (cookies funcionals)   Utilitzem cookies funcionals per recollir, emmagatzemar, consultar i processar informació personal (vinculada amb vostè mitjançant identificadors únics o adreces IP), des del navegador del seu dispositiu, amb la finalitat de garantir el correcte funcionament del nostre lloc web. En tractar-se de cookies necessàries per al correcte funcionament del lloc web o cookies de personalització, la seva utilització no requereix que ens doni el seu consentiment exprés, i la base que ens legitima per a utilitzar-les és el nostre interès legítim a poder oferir-li els serveis del nostre lloc web d’acord amb les teves preferències.

Pot trobar més informació sobre aquestes cookies en la nostra política de cookies.

Per a extreure estadístiques de l’ús del lloc web (cookies analítiques)   Utilitzem cookies analítiques o estadístiques per a identificar les pàgines més i menys visitades, analitzar que continguts tenen major interès per als nostres visitants, i mesurar l’èxit de les nostres campanyes informatives, tot això amb l’objectiu de millorar els serveis que t’oferim a través de la Web. Totes aquestes finalitats proporcionen resultats agregats, en els quals no és possible identificar els interessos de cap persona concreta. En tractar-se de cookies analítiques, no les farem servir fins a no comptar amb el seu consentiment, i no donar-nos-el o retirar-nos-el no tindrà més efecte que dificultar el nostre propòsit de millorar la web mitjançant l’anàlisi d’estadístiques agregades de la navegació dels nostres visitants.

Win2win, SLU i PI Advocats, SLU són titulars de la propietat intel·lectual d’aquest document i autoritzen els seus clients al seu ús exclusivament

per a la finalitat per la qual se’ls ha proporcionat

Pot trobar més informació sobre aquestes cookies en la nostra política de cookies.

Per a millorar l’interès de la publicitat que rep (cookies de publicitat)   Descarreguem cookies de publicitat de tercers. Aquests arxius ens ajuden a inferir els seus interessos en funció de les pàgines que visita, el contingut en el qual fa clic i altres accions que realitza en línia. En tractar-se de cookies no necessàries, no les farem servir fins a no comptar amb el seu consentiment, i no donar-nos-el o retirar-nos-el no tindrà efecte tret que la seva visita al nostre lloc web no podrà utilitzar-se per a millorar l’interès de la publicitat que rep.

Pot aconseguir més informació sobre aquestes cookies en la nostra política de cookies.

Per a poder utilitzar els serveis de Google   Addicionalment, com a obligació que Google LLC, empresa de la qual Google Ireland Ltd és filial, imposa a les entitats que, com nosaltres, utilitzen les eines Google Analytics, t’informem que aquests dos serveis són operats per Google Inc., domiciliat en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, els EUA, i que Google Inc. és part beneficiària d’aquests.

La informació generada per les cookies sobre el seu ús d’aquest lloc web i les seves preferències en matèria de publicitat generalment es transmet a un servidor de Google als EUA i s’emmagatzema allí. Si desitja obtenir més informació, pot consultar la pàgina que descriu com fa servir Google la informació del nostre lloc web i/o la política de privacitat de Google quant als esmentats serveis.

L’informem que hem activat la funció d’anonimització d’IP al servei de Google per a afegir salvaguardes addicionals a les clàusules contractuals tipus que protegeixen aquesta transferència internacional de dades als EUA. Amb això, Google escurçarà la seva adreça IP abans de transmetre-la als EUA (procés d’ofuscació de la teva identitat). Només en casos excepcionals s’envia l’adreça IP completa a un servidor de Google als EUA i s’abreuja allí. Google li garanteix que l’adreça IP transmesa pel seu navegador a Google Analytics no es tractarà conjuntament amb cap altra dada que tingui Google.

Pot consultar les categories de dades personals que processen aquests serveis a privacy.google.com/businesses/adsservices.

Per a comunicar-li bretxes de seguretat   En el Partit assumim mesures de seguretat adequades al nivell de risc per a protegir la informació personal contra pèrdua, ús indegut i accés no autoritzat, divulgació, alteració i destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la naturalesa de la informació personal; no obstant això, si determinem que les seves dades han estat malversats (fins i tot per un empleat o ex-empleat del Partit), s’han vist exposats per una bretxa de seguretat o han sigut adquirides de manera incorrecta per un tercer,

Win2win, SLU i PI Advocats, SLU són titulars de la propietat intel·lectual d’aquest document i autoritzen els seus clients al seu ús exclusivament

per a la finalitat per la qual se’ls ha proporcionat

exposant-li a un alt risc, l’informarem immediatament sobre aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda, i sobre les mesures que hem pres i les que li recomanen prendre a vostè per tal que la bretxa no l’afecti. La base que legitima aquest tractament és l’obligació legal disposada en l’article 37 de la LQPD, i el nostre interès legítim a evitar que aquesta bretxa de seguretat pugui arribar a perjudicar-li. Per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriors   Podem utilitzar les seves dades personals per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriorment assenyalades (com ara finalitats d’arxiu per raó d’interès públic, finalitats de recerca científica o històrica, o finalitats estadístiques) sempre que estigui permès per la normativa vigent matèria de protecció de dades personals, i per descomptat, actuant d’acord amb aquesta i amb la resta de normativa aplicable.

6. Amb qui podem compartir les seves dades personals?

No cedim a ningú les seves dades personals, tret que:

 • Sigui vostè mateix qui ens ho sol·liciti.
 • Tinguem l’obligació legal de fer-ho.
 • Sigui necessari per fer complir els termes i condicions dels nostres serveis, inclosa la investigació de possibles violacions.
 • Sigui necessari per detectar, prevenir o abordar d’una altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics.
 • Necessitem protegir els seus drets, els nostres, els dels nostres empleats, o els de tercers (el que pot requerir la cessió a la policia per motius de seguretat o a les autoritats de salut per a prevenir la propagació de malalties, per exemple, per a fins de rastreig de contactes). Per exemple:
  • Si les nostres càmeres de videovigilància registren un robatori a les nostres instal·lacions, o
  • Si un tercer ens sol·licita imatges de videovigilància sobre la base del seu interès legítim a sol·licitar tutela judicial efectiva respecte a la comissió d’un delicte o indemnització per danys i perjudicis que proven les imatges cedides, i amb el compromís del dit tercer d’utilitzar-les exclusivament per a la denúncia d’aquest delicte o per a la reclamació pels danys i perjudicis soferts, i reduint la cessió d’imatges a les mínimes i indispensables per a complir amb la finalitat perseguida.
 • Una empresa subcontractada per nosaltres necessiti tractar-les en el nostre nom (per exemple, l’empresa que ens proporciona els serveis de Delegat de Protecció de Dades, i que ha d’atendre les teves sol·licituds de drets); sempre sota els termes i condicions del corresponent contracte d’encarregat de tractament.
 • Una empresa subcontractada per nosaltres pugui de tenir accés a les dades personals que hi ha a la nostra Web o als nostres sistemes de manera ocasional, encara que no necessitin tractar-les en el nostre nom. Aquest és el cas, per

  Win2win, SLU i PI Advocats, SLU són titulars de la propietat intel·lectual d’aquest document i autoritzen els seus clients al seu ús exclusivament

  per a la finalitat per la qual se’ls ha proporcionat

  exemple, de l’empresa de desenvolupament i manteniment web o d’alguns dels serveis dels nostres prestadors de serveis d’informàtica. Atès que podrien accedir a dades del Partit, les mateixes tenen signat un contracte de prestació de serveis que els obliga a mantenir el mateix nivell de privacitat que tenim a el Partit.

Necessitem protegir o defensar els drets o la propietat del Partit. No està previst fer cap transferència internacional de dades personals, i, si eventualment necessitéssim realitzar-les, compliren amb el que estableixin les normatives en vigor que a cada moment ens apliquin.

7. Quant temps conservem les seves dades personals?

El Partit conserva les seves dades personals exclusivament durant el temps que durin els tractaments que les requereixen i, després, durant tot el temps que triguin a prescriure les responsabilitats legals que ens apliquin a cada moment, derivades del tractament de què es tracti (incloent l’obligació de poder demostrar que hem atès la seva sol·licitud de destrucció de dades personals). Per exemple, conservarem els enregistraments de videovigilància durant un màxim de 30 dies quan no contenen incidents, i, si excepcionalment s’ha produït un incident de seguretat durant aquest període o hi ha indicis de comissió d’algun delicte (per exemple, un robatori), extraurem una còpia de la part de l’enregistrament que recull l’incident que es conservarà fins al seu lliurament a la policia o a l’interessat involucrat que ens la requereix per a acreditar la seva sol·licitud de tutela judicial. Destruirem el seu CV quan tingui més de cinc anys d’antiguitat, per considerar que està desactualitzat en relació amb la finalitat a la qual es dedica. Destruirem qualsevol dada personal innecessària o desproporcionada que sobre pugui aparèixer en els correus electrònics i la missatgeria instantània que rebem, o mitjançant els formularis del nostre lloc web tan aviat la rebem. Destruirem (i rectificarem) qualsevol dada personal que trobem inexacta tan aviat comprovem la seva inexactitud. Si ens envia una còpia d’un document d’identitat, destruirem aquesta còpia tan aviat hàgim comprovat que compleix la funció per la qual ens ho ha enviat. Quan no tinguem una finalitat legítima per a tractar algunes de les seves dades personals, les eliminarem o les anonimitzarem, i si això no fos possible (per exemple, perquè es trobin en còpies de seguretat), les emmagatzemarem de manera segura i les bloquejarem per a aïllar-les de qualsevol processament posterior fins que sigui possible la seva eliminació.

Win2win, SLU i PI Advocats, SLU són titulars de la propietat intel·lectual d’aquest document i autoritzen els seus clients al seu ús exclusivament

per a la finalitat per la qual se’ls ha proporcionat

8. Quins drets té?

Té dret a obtenir confirmació sobre si disposem o no d’alguna dada personal seva. A continuació, l’expliquem quins altres drets té i com exercir-los.

Els seus drets

Pot sol·licitar-nos l’execució dels següents drets:

 • Accés a les seves dades personals.

 • Rectificació d’alguna de les seves dades personals, especificant la raó.

 • Supressió d’alguna o totes les seves dades personals.

 • Limitació del tractament de les seves dades, especificant la raó de la limitació.

 • Oposició al tractament de les teves dades personals.

 • Portabilitat de les seves dades quan la base de legitimació de la recollida hagi estat el consentiment o un contracte.

 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades.

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-nos-el, igual que qualsevol altre dret, segons s’indica en el següent apartat. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

On i com pot exercir els seus drets

Pot exercir els seus drets:

 1. Mitjançant l’enviament d’una sol·licitud escrita a el Partit, adreçada a la nostra adreça postal, indicada a l’apartat 3 d’aquesta política, indicant-nos un mitjà de contacte amb vostè per a poder respondre a la seva sol·licitud, o demanar-li més informació si fos necessari. Agrairíem que ens marqui al sobre “Exercici dels Drets de Protecció de Dades Personals”.
 2. Mitjançant l’enviament d’un correu o del formulari associat al dret que desitja exercir a l’adreça de correu electrònic DPDExtern@win2win.ad, indicant a l’assumpte “Exercici de Drets de Protecció de Dades Personals”. Trobarà aquests formularis més endavant, en aquest mateix apartat de la política de privacitat.

En ambdós casos, si no ens és possible comprovar que és qui diu ser, li sol·licitarem que, si us plau, ens faci arribar una prova de la seva identitat, i assegurar-nos d’aquesta manera de respondre únicament a l’interessat o al seu representant legal. Si qui envia el correu ho fa en qualitat de representant de la persona interessada, l’acreditació del representant s’ha de fer mitjançant documents o instruments jurídics que identifiquin correctament la persona interessada i el representant i especifiquin l’encàrrec o el procediment per al qual es delega la representació.

Win2win, SLU i PI Advocats, SLU són titulars de la propietat intel·lectual d’aquest document i autoritzen els seus clients al seu ús exclusivament

per a la finalitat per la qual se’ls ha proporcionat

Finalment, i especialment si considerés que no ha obtingut satisfacció plena de l’atenció de l’exercici dels seus drets, l’informem que podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control del seu país, o dirigint-se a aquest efecte a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA).

Formularis per a l’exercici dels seus drets   A fi de facilitar-te l’exercici dels seus drets, li recomanem fer servir els formularis de sol·licitud que corresponguin dels següents:

9. Quines responsabilitats té?

En facilitar-nos les seves dades, ens garanteix que les mateixes són exactes i completes. Igualment, ens confirma que respon de la veracitat de les dades personals que ens ha comunicat i que les mantindrà convenientment actualitzades de manera que responguin a la seva situació real, fent-se responsable de les dades personals falses o inexactes que pogués proporcionar-nos, així com dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se de la seva inexactitud. No ens pot facilitar dades personals d’altres persones tret que estigui justificat en relació amb els serveis que ens sol·licita. En qualsevol cas, si ens facilita les dades personals de tercers, assumeix la responsabilitat d’informar dites terceres prèviament a facilitar-nos les seves dades personals. Aquesta informació que ha de proporcionar als tercers les dades dels quals ens subministri, ha d’incloure totes les disposicions previstes en aquesta política de privacitat, i és vostè qui es fa responsable de la licitud d’aquestes dades personals i de transmetre-li als seus titulars els drets que tenen en relació a les seves dades personals. En els casos en els quals hagi de facilitar-nos dades personals d’un menor de 16 anys o d’una persona que tingui els seus drets limitats, en fer-ho l’obliga a comptar amb l’autorització dels titulars de la seva pàtria potestat o tutela. Sense aquesta autorització, queda prohibit que ens faciliti qualsevol dada personal d’aquestes persones.

10. Com protegim les seves dades personals?

Estem del tot compromesos amb la protecció de la seva privacitat i les seves dades personals. Hem elaborat el registre de totes les activitats de tractament de dades personals que duem a terme, hem analitzat el risc que pot suposar-li cadascuna

Win2win, SLU i PI Advocats, SLU són titulars de la propietat intel·lectual d’aquest document i autoritzen els seus clients al seu ús exclusivament

per a la finalitat per la qual se’ls ha proporcionat

d’aquestes activitats, i hem implementat les salvaguardes legals, tècniques i organitzatives adequades per evitar, dins el possible, l’alteració de les seves dades personals, el seu mal ús, pèrdua, robatori, accés no autoritzat, o tractament no autoritzat. Mantenim convenientment actualitzades les nostres polítiques per assegurar que li proporcionem tota la informació que tenim sobre el tractament de les seves dades personals, i per a garantir que el nostre personal rep les directrius oportunes respecte a com deu tractar les seves dades personals. Hem firmat clàusules de protecció de dades i contractes d’encarregat de tractament amb tots els nostres proveïdors de serveis, atenint-nos a la necessitat que cadascun d’ells té de tractar dades personals. Restringim l’accés a les dades personals a aquells empleats que realment les necessiten conèixer per a realitzar algun dels tractaments referits en aquesta política, i els hem format i conscienciat sobre la importància de la confidencialitat i el manteniment de la integritat i disponibilitat de la informació, així com sobre les mesures disciplinàries que implicaria qualsevol eventual infracció en aquesta matèria. No obstant això, si el Partit, determina que les seves dades han estat malversats (fins i tot per un empleat del Partit), s’han vist exposats per una bretxa de seguretat o adquirits de manera incorrecta per un tercer, el Partit l’informarà immediatament d’aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda.

11. Modificacions d’aquesta Política de Privacitat

Actualitzarem aquesta política quan sigui necessari per a reflectir els eventuals canvis que es produeixin a la normativa o als nostres tractaments. Si els canvis fossin substancials, li notificarem abans que siguin vigents fent-li arribar una notificació o publicant un avís prominent en aquesta web, i tindrà l’opció d’exercir els seus drets tal com l’informàvem en una secció anterior. En qualsevol cas, li recomanem que revisi periòdicament aquesta política de privacitat per a saber com protegim les seves dades personals. Si té qualsevol pregunta sobre aquesta política, no dubti a fer-nos-la saber enviant-nos un correu a DPDExtern@win2win.ad.

Darrera actualització: 23 d’octubre de 2022