Joves Liberals d’Andorra

Els Joves Liberals d’Andorra (JLA), secció jove de Liberals d’Andorra, van constituir la seva nova junta el passat dijous dia 7 de gener. Dita executiva s’ha marcat com objectiu principal divulgar el liberalismes als joves d’Andorra i participar activament amb el partit liberal. Els joves van treballar el contingut del seu propi reglament de funcionament tal com preveu els estatuts del partit i van designar els càrrec requerits per tal de poder tenir una estructura pròpia i independent que els permeti gestionar i debatre els temes d’actualitat política. Igual que els Liberals d’Andorra, els JLA volen tornar a reactivar la seva participació en els organismes internacionals liberals als que pertany; el que permetrà la formació dels propis membres dels JLA. Les relacions internacionals seran imprescindibles per dita formació en aquesta nova etapa.

Executiva dels JLA:

President: Manel MONTES
Vicepresident i Secretari de relacions internacionals; Joel SALA
Secretaria: Laia Elias
Tresorer: Toni Puig
Vocal 1: Carlos SASPLUGAS
Vocal2: David Arajol
Vocal 3; Andreu RICH
Vocal4: Roser SERRANO
Vocal 5: Jordina BRiNGUÈ