TAULES DE TREBALL EN FUNCIONAMENT

TRES EIXOS: SOCIAL – FINANCES – MODEL ESTRUCTURAL DE PAÍS
El proppassat dia 24 de setembre es va iniciar la ronda de debat polític participatiu amb la primera taula de treball sobre el nostre projecte de país. La taula de debat Social va plantejar dubtes sobre el model socio-sanitari actual, un model que sorgeix d’una època de bonança i que és pretén adaptar a una situació totalment diferent. Si hem de parlar d’adaptació o d’un nou plantejement serà el rerefons dels debats més immediats. No podem pensar en un model ideal sense enfrontar-nos al debat polític més actual : la modificació de la llei de la CASS entrada a debat parlamentari. Aquestes modificacions, importants, són les que posarem damunt la taula el pròxim dia 8 d’octubre.
A la taula de Finances, a l’espera de les esmenes de l’IRPF , és treballarà l’impacte econòmic de les modificacions a la CASS i a la taula de Model Estructural de país debatrem les relacions exteriors, l’efecte local, la racionalització de la funció pública així com d’altres que vosaltres vulgueu posar damunt la taula.