Liberals crearà un programa d’impuls a l’emancipació del jovent

Liberals d’Andorra (L’A) es pren molt seriosament l’emancipació del nostre jovent dedicant-li un punt específic del programa electoral. Entre les mesures que s’hi recullen destaquen un seguit d’accions dirigides a facilitar que els joves puguin emancipar-se un cop hagin trobat feina.

Es tracta del Programa d’impuls per a l’emancipació del Jovent, que avui s’ha presentat a la premsa, dirigit a persones d’entre 22 i 30 anys que tinguin feina amb uns ingressos inferiors als 24.000 € anuals i que busquin un pis de lloguer. En aquest cas, rebran un ajut de 400 € durant un màxim de 2 anys per pagar el lloguer i un préstec de 1.000 € per despeses de fiança i mobiliari.

Jordi Gallardo i Jessica Gastó durant la presentació

Sobre aquestes mesures, Jessica Gastó, número 7 de la llista nacional, ha explicat que “avui dia, tenir feina no és garantia de poder emancipar-se i per aquest motiu hem creat un programa adreçat als joves nacionals i residents amb més de 3 anys al país perquè puguin llogar un pis”. Per la seva banda, Jordi Gallardo, cap de llista liberal, ha subratllat que “el Programa d’impuls per a l’emancipació del Jovent no suposarà una despesa major que la destinada a alguns dels projectes anunciats per DA que finalment no s’han dut a terme”.

Gallardo avança les polítiques d’habitatge del programa de L’A

La problemàtica per accedir a l’habitatge s’ha tingut molt en compte a l’hora d’elaborar el programa electoral liberal que recull un seguit d’accions destinades a solucionar aquest problema i “garantir l’accés a un habitatge digne per a tothom” ha recalcat Jordi Gallardo, candidat liberal a cap de Govern.

Mesures i polítiques relacionades amb l’habitatge al programa electoral liberal:

  • Creació d’un Institut Andorrà del Sol per disposar de dades estadístiques fiables i donar seguretat jurídica a inquilins i llogaters.
  • Elaboració d’un cens dels habitatges buits.
  • Creació d’un Registre de la Propietat
  • Construcció d’habitatges socials en concertació amb el sector privat i els comuns.
  • Edificació d’habitatges de protecció per a les famílies, col·lectius i persones vulnerables.
  • Més garanties per als propietaris que incloguin el seu habitatge al parc de pisos socials.
  • Bonificació per als propietaris de pisos de lloguer que acceptin inquilins amb animals de companyia.