Quan traduir una llei és més fàcil que fer-ne una

Necessitem lleis que s’entenguin, que ordenin racionalment una realitat com la nostra. Necessitem lleis pensades per a Andorra… Massa vegades hem fet que Andorra s’hagi d’adaptar a legislacions feixugues, pròpies de països amb milions d’habitants, en lloc d’adaptar aquestes legislacions a la realitat del Principat.” Fragment del discurs d’investidura del cap de Govern del 10 de maig del 2011. Si be sembla que a principi de legislatura no es volia incorre en l’errorde copiar legislació d’altres països que per a res s’assemblen al nostre, a mesura que ha avançat la legislatura aquesta voluntat s’ha anat esvaint i s’ha demostrat el contrari, la prova és la Llei de Bases de l’Ordenament Tributari(LBOT). L’afany recaptatori d’aquest Govern queda en evidència amb les preses per elaborar la llei de l’Agència Tributària, fins al punt que enlloc d’adaptar la legislació a la realitat del Principat, com ens van dir que farien en aquell discurs d’investidura del maig del 2011, tradueixen una llei espanyola per aplicar-la al país, passant el nyap al Consell General que té ara l’obligació i la responsabilitat d’esmenar allò que és inesmenable. Més valdria retirar la llei i començar de zero per evitar incongruències que es poden donar quan una llei ha de ser esmenada amb més de cent cinquanta aportacions, principalment delgrup parlamentari del Govern, per adaptar-la al nostre model de país. La LBOTés una rèplica en un noranta per cent de la llei espanyola de l’Agència Tributària de l’Estat Espanyol. Es tracta d’un copiar i desar dit per experts espanyols com es va poder comprovar en la conferència del passat vint-i-un de novembre a càrrec de l’antic cap de l’oficia de l’Agència Tributària de Barcelona. Per acabar de reblar el clau, el deu per cent restant d’autoria pròpiad’aquesta llei resulta que encara és més punitiu que la pròpia llei espanyola i va més enllà a l’hora de sancionar. Si aquesta llei està pensada per a Andorra, si aquesta llei respecta la nostra Constitució, i si realment aquesta llei ha valorat les repercussions pels ciutadans i les empreses del país, deu ser que la gran majoria de ciutadans d’Andorra vivim en una realitat de país diferent a la del Govern de DA.