Admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat a la Llei de Funció Pública

El Tribunal Constitucional (TC) ha notificat, en un aute amb data del 15 de març, l’admissió a tràmit de la demanda d’inconstitucionalitat de la Llei de Funció Pública presentada conjuntament per Liberals d’Andorra (L’A) i el Partit Socialdemòcrata (PS) el passat 7 de març.

Amb aquesta decisió, el màxim òrgan judicial considera que el recurs 2019-1–L presentat pels sis consellers generals de Grup Parlamentari Liberal i del PS contra la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la Funció Pública compleix amb els requisits dels articles 45 i 46.3 de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional. És a dir, que ha estat presentada per un nombre superior a una cinquena part dels membres del Consell General, i dins dels terminis i condicions fixades per la Constitució i per l’article 36 del text que regula les funcions de l’alt tribunal.

El TC disposa ara, segons es recull en l’article 99.2 de la Constitució, d’un termini màxim de dos mesos per dictar sentència.