Millorarem les polítiques socials a Ordino

Roser Carmona Font: “Volem vetllar pel benestar dels nostres ciutadans i donar resposta a les necessitats de la gent gran, joves i infants”.

Avui la candidata número quatre a la candidatura de Liberals d’Andorra + Independents a la parròquia d’Ordino, Roser Carmona Font, i l’onze a la llista, Alain Molné, han fet declaracions en relació a les polítiques socials que es volen promocionar des de la candidatura.

Un dels seus principals objectius serà vetllar pel benestar dels ciutadans i donar resposta a les necessitats de la gent gran, joves i infants. En els darrers anys s’ha detectat que el sentiment de pertinença dels ordinencs ha minvat notòriament, per això manifesten que s’ha de dinamitzar el treball social i fer que aquests col.lectius se sentin protagonistes.

Roser Carmona ha denunciat que els joves d’entre dotze i setze anys “no tenen ofertes d’oci ni se’ls ha donat resposta a les seves necessitats” i que en aquest sentit “cal recuperar el bon funcionament del Punt Jove i dinamitzar-lo”. D’altra banda també ha manifestat que cal promoure la Casa Pairal i atendre les necessitats de la gent gran, un sector de la població amb necessitats concretes a les quals s’ha de donar més resposta.

Per aquest motiu, i seguint les propostes de programa, des de la candidatura encapçalada per Sandra Tudó s’oferirà un ampli ventall d’activitats adaptades i es donarà suport a les persones més susceptibles amb atenció personalitzada: “volem potenciar el Servei d’Atenció Domiciliària, el SAD, fer un treball conjunt entre el Comú i el Centre d’Atenció primària per oferir serveis mèdics de qualitat i oferir un ampli ventall d’activitats físiques, cursos i tallers, així com sortides”.

“La gent gran i els nostres joves han de ser el motor de la societat” per això volem “crear un sentiment de pertinença col.lectiu fent partícips als ciutadans i originar sinergies entre els diferents grups de població”. Remarca Carmona que “volem que la Casa Pairal sigui un eix estructural que pugui crear dinàmiques participatives amb les escoles i, mitjançant activitats intergeneracionals amb els més veterans, es pugui transmetre el coneixement als més joves”.