Agricultura i ramaderia

Liberals d’Andorra + Independents, a la parròquia d’Ordino, proposa incentivar l’agricultura i la ramaderia ja que són activitats tradicionals i fonamentals per mantenir un territori rural viu. Una de les propostes és la creació d’una granja-escola perquè no es perdi la ramaderia i per ensenyar les nocions més bàsiques de ramaderia a tots aquells que estiguin interessats, sobretots als més joves, perquè perduri aquesta pràctica ancestral. Així ho ha explicat el jove ramader i membre de la candidatura Gerard Berné “Una de les nostres tradicions més arrelades era la Fira del bestiar de tardor. El nostre equip proposa negociar amb els ramaders de la parròquia per poder recuperar aquest esdeveniment. Des de la nostra candidatura volem recuperar aquesta fira, potenciant-la amb una exposició de productes artesans i oficis perduts”.

Altrament, Liberals d’Andorra + Independents proposa tot un seguit d’accions com ara l’organització de cremes controlades a diferents punts de la muntanya per millorar els peixeders i evitar així l’acumulació de borra, l’establiment de la durada de les guardes comunes i la senyalització dels portells de muntanya mitjançant un concurs promogut per l’Escola d’Art de la nostra parròquia. Un altre acte festiu i tradicional que pretenen revitalitzar és la festa parroquial que se celebra a la Rabassa, amb motiu del canvi de bestiar.