‘Xifres del 2019: escenaris del futur’ de Jordi Gallardo

Hem publicat des del departament d’Estadística, durant el mes de gener que acabem de deixar enrere, dades econòmiques que permeten fer un balanç inicial del 2019 en àmbits com ara l’obertura de comerços i importacions i exportacions.

Mentre seguim treballant en l’objectiu d’aconseguir una diversificació del nostre model econòmic que descarregui de pressió sectors madurs de la nostra economia, són precisament aquests els que sustenten la nostra productivitat i bona part de l’estructura d’ingressos que tenim. Per aquesta raó són sectors estratègics els quals, insisteixo, no podem descuidar.

L’any 2019 es va tancar amb un nombre d’establiments inscrits al Registre de Comerç i Indústria situat en 9.561 establiments, un augment del 4,3% (391 establiments més) respecte a l’any 2018. El sector del comerç i la reparació de vehicles de motor va ser, amb el 31,1%, el que més establiments registrats reunia, amb 2.969, un creixement del 2% (58 establiments més), seguit per les activitats immobiliàries i de lloguer, amb 2.631 establiments, i un augment del 9,8% (234 establiments més) respecte a l’any anterior.

En termes absoluts, durant l’any 2019 es van donar d’alta 888 establiments, xifra que va suposar 61 altes més que el 2018, un augment del 7,4%. Durant l’any 2019, la creació neta d’establiments va presentar un saldo positiu a partir de l’alta de 888 establiments, i la baixa, de 497, xifra que representa una diferència de 391 establiments i un augment significatiu del 17,4% (58 establiments més) respecte a l’any anterior, en què la creació neta va ser de 333.

L’any 2019 s’han creat de forma neta 391 establiments, un 17,4% més que l’any 2018

Si mirem el comportament de les importacions en l’acumulat, observem com aquestes han tingut un valor d’1.377,93 milions d’euros, una variació percentual positiva del 0,7% respecte a l’acumulat de l’any 2018.

Per tant podríem fer una valoració positiva amb tota la prudència possible, ja que tot i que les importacions són un bon reflex de la salut de les empreses de la nostra economia, no podem obviar que una part important van lligades a les previsions que el teixit empresarial fa. Per tant, una valoració positiva sí, amb certa prudència, però és sens dubte un símptoma evident que la confiança es manté entre el sector empresarial malgrat les dificultats de la conjuntura. No hem d’oblidar alguns episodis que s’han donat durant el 2019 que han provocat talls en les connexions que han afectat de manera imprevista el nostre sector turístic.

El comportament de les exportacions presenten un valor de 113,80 milions d’euros, amb una variació percentual positiva de l’1,4% respecte a l’acumulat de l’any 2018. Una xifra que tots voldríem que fos major, però que està clarament condicionada per barreres físiques i logístiques, a banda de les burocràtiques, que estem treballant per reduir.

Les importacions han pujat fins als 1.335,93 MEUR, la confiança entre el sector empresarial es manté tot i les dificultats de la conjuntura internacional.

Paral·lelament a l’acompanyament que hem de continuar fent al comerç, l’hoteleria, la restauració i altres sectors, hem de seguir construint els fonaments del que ja s’anomena l’economia big tech, en què Andorra té una oportunitat malgrat els nostres condicionants, ja que els elements necessaris per poder competir en aquests àmbits són diferents dels tradicionals, i aquí tenim una oportunitat.

Generar valor pot venir de la concentració de talent, i aquí tenim una oportunitat si assolim la transformació digital necessària. Es tracta de fer el pas decidit envers l’economia de precisió, on el big data té un paper determinant en les cadenes de subministrament, en el model de comerç i en la generació de models de negocis que responen a les demandes i aspiracions dels consumidors.

Article d’opinió de Jordi Gallardo, ministre de Presidència, Economia i Empresa
Publicat al Bondia (03/02/2020)