Un programa desfasat

La crisi econòmica ha suposat sense cap mena de dubte l’obligació de posar en marxa polítiques actives d’ocupació que han de fomentar la contractació en el sector privat dels treballadors desocupats inscrits al Servei d’Ocupació i no la perversió del sistema que representa l’augment de les contractacions per part de les administracions. Avui s’està incorrent en una contradicció amb el que fixa el propi reglament regulador del programa per fomentar el treball temporal en benefici de la col·lectivitat, que pretén fomentar la contractació en el sector privat dels treballadors desocupats inscrits al Servei d’Ocupació en situació de recerca. També estem veient una competència directa i deslleial amb el sector privat atès que en molts casos els treballadors contractats acaben realitzant tasques de manteniment que d’externalitzar-se, a condició que es contractessin un mínim de persones del Servei d’Ocupació, podrien representar la subsistència de petites i mitjanes empreses del sector de la construcció. Segons dades del ministeri de Treball, les contractacions a 31 de juny del 2015 entre comuns, parapúbliques i Govern eren d’un total de 186 treballadors, mentre que al sector privat mitjançant el programa de foment només 20 treballadors eren contractats. Aquest programa no està complint l’objectiu, està sent útil per ajudar persones en situació de desocupació, però no per donar a aquestes persones unes perspectives laborals més estables, ni tampoc com a resposta a les necessitats de les empreses del país. No s’està fomentant la creació de llocs de treball en el sector privat com ho demostra el fet que aquest programa ha arribat a tenir puntes de contractació al novembre del 2014 entre Govern, comuns i parapúbliques de 280 persones, mentre al mateix període el sector privat no superava les 40 persones. Les contractacions de les administracions durant aquest any, fins ara, sobre el nombre total de desocupats en recerca representa un 23,6%, mentre que les contractacions del sector privat procedents del programa representen un 3,5%. Estem assistint a una forma encoberta de rebaixar les xifres de desocupació mitjançant la contractació pública, i a l’evidència que el programa no funciona.

Jordi Gallardo