Un CDI amb el qual no guanyem tots

El Govern ha signat amb Espanya un CDI que serà en paraules del cap de Govern: “Guanyador-guanyador” per a totes les parts. Els ciutadans amb un acte de fe ens hem de creure que serà així vist el grau de confiança que DA ens ha demostrat durant el seu mandat. Un CDI que sembla de vital importància per revertir l’economia, però del qual els andorrans no tenim dret a conèixer-ne el contingut perquè s’ha decidit no explicar-lo als ciutadans una vegada més fidels al seu tarannà. Un CDI que servirà per no gravar amb el 24% els serveis que les empreses o els professionals andorrans puguin prestar a Espanya, a canvi que les empreses espanyoles o professionals espanyols que ofereixin els seus serveis a casa nostra tampoc siguin penalitzats. Amb aquest punt de partida, i sense saber, perquè ningú ho ha explicat, quin volum de negoci representarà per als andorrans el canvi en les condicions fiscals, d’entrada em fa pensar que serà un conveni més guanyador per a Espanya que per a Andorra, principalment perquè hi ha més empreses i professionals espanyols que andorrans i, sobretot, per una qüestió de competència al seu país, on a dia d’avui és molt més ferotge que a casa nostra. Avui molts andorrans ja han establert fiscalment filials a Espanya i ofereixen els seus serveis tributant a Espanya. Sí, és cert, Andorra no en treu cap rendiment en aquests casos, però als ciutadans tampoc ens representa cap cost, al contrari del que passarà ara. El CDI ha portat del bracet l’IRPF, i aquest el pagarem els andorrans, principalment les classes mitjanes, perquè un nombre indeterminat d’empreses o de professionals andorrans puguin prestar els seus serveis sense penalització. Un cost al qual haurem d’afegir deixar d’ingressar en concepte d’impost de la renda dels no residents uns quants milions d’euros. Podem dir que el cost total d’entrada per a Andorra d’aquest CDI és de 24 milions d’euros, 10 milions aproximadament que haurem de pagar d’IRPF més 14 milions que deixarem d’ingressar per IRNR. Haurem de confiar que el volum de negoci que aportarà el CDI mitjançant els serveis prestats a Espanya per part d’andorrans superarà aquest cost, ningú, però, no ho assegura, potser ni s’ha estimat.