‘Transparència i accés a la informació’ de Jordi Gallardo

Dijous passat, 10 de maig, el Grup Parlamentari Liberal vam entrar a tràmit una proposició de llei a favor de la transparència i l’accés a la informació, un text que conté com a principis inspiradors el principi de legalitat, el principi de transparència, el principi d’idoneïtat i el principi de raonabilitat. Amb aquesta llei es pretén facilitar l’accés de la ciutadania a la informació en possessió de l’Estat que, per defecte, ja és pública i accessible, i regular, també, com els parlamentaris poden accedir a la informació que fins i tot pugui ser classificada com a sensible. La llei també preveu els mecanismes de classificació excepcional de la informació, la seva desclassificació i el procediment administratiu per poder-hi accedir.

Els liberals som de l’opinió que la Constitució atorga al Consell General la competència universal per conèixer els assumptes que concerneixen el Govern i a l’Administració, atès que el Consell General representa el poble andorrà, que és on resideix la sobirania nacional i d’on emanen la resta de poders de l’Estat. Malgrat que hem vist com en les darreres legislatures el Parlament andorrà ha perdut clarament pes polític, que ha basculat a favor del Govern amb l’objectiu de traslladar la centralitat política, el Grup Parlamentari Liberal pretén retornar-la allà on ha de ser, que no és altre lloc que el Consell General.

Per tant, els liberals defensem que els límits d’aquesta competència universal de coneixement i control parlamentari només derivaran de la Constitució o de les decisions del Consell General. Lamentablement en aquesta legislatura hem hagut de denunciar en nombroses ocasions la negativa del Govern, així com d’alguns organismes que funcionen amb diners públics, a facilitar informació que ha estat requerida en el transcurs de la feina de control i impuls del Govern o de fiscalització d’organismes com l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB), l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) o la mateixa Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand).

Actualment tenim una sèrie d’organismes que s’han convertit en caixes negres d’informació, que ningú pot fiscalitzar perquè s’excusen en les seves pròpies lleis per negar l’accés a la informació sobre la seva actuació. Doncs bé, amb aquesta llei proposem evitar aquestes situacions i esperem que tots els grups a favor de la transparència ho entenguin així.

També el Govern ha trobat sovint la manera d’escapolir-se de l’obligació de facilitar l’accés a la informació als consellers, i ha fet un flac favor a la transparència i al bon govern. Perquè el bon govern, expressió que durant un temps tant es va utilitzar en els discursos de DA, també implica el conjunt de bones pràctiques que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs, càrrecs directius i la resta de treballadors del sector públic, amb l’objectiu que les administracions funcionin amb la màxima transparència.

Tenim l’oportunitat de fer un pas cap a la credibilitat, la transparència i la modernització com a Estat. Descartar aquesta oportunitat és decantar-se envers l’opacitat i afavorir l’augment de l’escepticisme i la manca de confiança dels ciutadans respecte dels polítics i dirigents. Explicar les coses i compartir la informació dins d’uns paràmetres molts concrets és un símptoma de salut democràtica. La societat andorrana és prou madura per participar en certs debats que sense informació difícilment es poden dur a terme.

Per tot això, la proposició de llei és un pas important cap a la maduresa de l’Estat andorrà i nosaltres, els liberals, volem fer aquest pas amb totes les garanties possibles, per les generacions actuals i les que vindran més endavant.

Article d’opinió de Jordi Gallardo, president de Liberals d’Andorra i del Grup Parlamentari Liberal
Publicat al BonDia (14/05/2018)