‘Els reptes del comerç’ de Jordi Gallardo

Foto:SFGA/JAViladot

Malgrat que el 2021 ha estat un període complicat per al comerç, hem tancat l’any amb un creixement del 7,9% del nombre d’establiments respecte de l’any anterior. Aquest creixement segueix la tendència del primer semestre de l’any, que ja indicava un increment de nous comerços al país en la majoria de categories. Si analitzem la classificació particular dels comerços a l’engròs i al detall, que reuneix el comerç més tradicional, veiem com aquest sector experimenta un creixement del 2,7%. Tot i que alguns comerços han cessat la seva activitat, d’altres han iniciat un nou camí, un cicle que es reprodueix en les crisis econòmiques.

Del diàleg amb els principals agents econòmics per valorar el grau de satisfacció respecte del pla del turisme de compres, començat en la legislatura anterior, se’n desprèn la necessitat de fer evolucionar algunes de les accions endegades, i també n’hem extret propostes enriquidores. Així, al ministeri d’Economia ens hem fixat l’objectiu d’aquest pla reformulat, que posa el focus a reforçar el conjunt del sector comercial –adaptant-lo al context actual– i no només en el turisme de compres.

La situació sobrevinguda de la covid-19, els canvis en els hàbits de compra dels clients, la dependència del sector comercial envers el turisme, la necessitat d’innovació de la nostra oferta i de millorar la qualitat i l’excel·lència del servei eren, i encara són, aspectes essencials i vigents per mantenir la competitivitat del sector, i cal abordar-los de manera immediata. D’aquesta manera, un cop determinat el nou ordre de prioritats, reprenem la dinàmica de reflexió i de treball sobre el comerç, tenint en compte l’impacte de la crisi sanitària en la dinàmica i en l’oferta comercial, amb la implicació i la participació dels agents econòmics.

Així, més que mai, pren sentit iniciar la segona fase del pla estratègic del comerç, identificant els elements que a curt termini poden servir de palanca d’activació per continuar reforçant el posicionament d’Andorra com a país referent del sector comercial. El present del sector no depèn únicament de les accions orientades a la promoció i la projecció, sinó que requereix, també, centrar la mirada en altres reptes transversals, molts dels quals ja s’estan treballant des del Govern.

“Els darrers dos anys han servit d’oportunitat per enfortir el sector comercial davant les dificultats”

Accions com la nova ruta aèria per facilitar l’accessibilitat cap a nous clients; la candidatura d’Andorra per ser considerada de manera íntegra el primer país reserva de la biosfera; la millora i ampliació de l’experiència de la destinació Andorra; el programa d’acompanyament a la digitalització de les empreses amb l’acord del Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa; l’impuls del projecte d’una zona franca; l’aposta per crear un market place digital andorrà, i les alternatives de mobilitat interior al vehicle particular són alguns exemples dels projectes i reptes que afrontem durant aquest 2022 i que tindran un efecte positiu en el sector comercial.

Altres aspectes, com ara la formació i la professionalització per la retenció de talent, la sostenibilitat i la seva incidència en la qualitat de l’experiència, així com la promoció de l’oferta comercial i d’oci del país, són cabdals, i cal millorar-los i desenvolupar-los conjuntament amb els organismes i les institucions que també vetllen pel sector comercial.

L’objectiu del pla de comerç és oferir una visió actual del sector i una orientació per assolir de manera immediata els reptes principals. Es treballarà el producte de comerç per millorar-lo, potenciar-lo i transmetre’l de la forma més adient, de manera coordinada amb els actors i entitats del sector, i establint sinergies amb entitats públiques i privades. Recuperem també l’espai de diàleg del Consell Andorrà per la Competitivitat del Comerç, amb un funcionament obert i dinàmic, orientat als resultats i a les accions concretes.

Els darrers dos anys han posat de manifest les nostres febleses, però també han servit d’oportunitat perquè el sector s’enforteixi i miri cap a un futur dinàmic, amb noves pautes de consum, en un entorn competitiu, global i digital.

El Govern té la certesa que el sector disposa de tots els elements per fer front als nous reptes amb determinació i solvència. Necessitem la implicació de tots els actors i la voluntat d’afrontar nous projectes per continuar creixent.

Article d’opinió de Jordi Gallardo, ministre de Presidència, Economia i Empresa

Publicat al ‘Diari d’Andorra’ (26/1/2022)