Què passarà amb les accions preferents de BPA?

La valoració econòmica de BPA ha centrat la compareixença avui del president de l’AREB, Albert Hinojosa, i de César Goyache davant la comissió especial de vigilància i prevenció de riscos per a l’estabilitat financera. Els membres de l’AREB han explicat les xifres que els han permès determinar que BPA té una valoració negativa de menys 113 milions d’euros. Segons el president del grup liberal la compareixença ha deixat encara alguns interrogants com ara què passarà amb les accions preferents de BPA o el cost que tindran les diferents auditories. Segons ha explicat el president del grup parlamentari liberal, la compareixença s’ha centrat a explicar les dades que han permès arribar a aquesta valoració, tot i que no s’ha especificat si l’AREB executarà les accions preferents per compensar la depreciació del banc. Recordem que aquestes accions estan valorades en 64 milions d’euros i si es resta aquest valor als 113 milions negatius de valoració actual, el valor de BPA podria arribar a ser de menys 39 milions. El que tampoc s’ha especificat, segons Pintat, és el cost que tindran les diferents auditories que s’estan duent a terme. Assegura, per tant, que encara hi ha una manca clara de transparència.

La d’avui ha estat la darrera de les compareixences a porta tancada davant la comissió especial abans de les vacances parlamentàries. És previst que per al proper període de sessions després de Meritxell la comissió torni a reunir-se.

En aquest cas, s’ha convidat membres de l’Associació de Bancs d’Andorra a comparèixer per donar el seu parer sobre la situació, una invitació que es podria estendre també a representants de les assegurances.

Segons Josep Pintat, la presència tant del sector bancari com del de les assegurances ha d’aportar un valor afegit a les bases que el parlament vol crear per evitar que un cas com el de BPA torni a tenir lloc.