OPINIÓ: 'Estem fallant' de Jordi Gallardo

ANDORRA LA VELLA 11/06/2015 SESSIÓ DE CONTROL AL GOVERN AL CONSELL GENERAL FOTO DIGITAL EDUARD COMELLAS POLÍTICA PARLAMENT

La crisi econòmica ha colpejat fortament el sector privat, les empreses, els autònoms, l’economia domèstica i també el sector públic, tot i que amb menys força. Els partits polítics obstinats a afrontar aquest problema hem destinat i concentrat esforços a aportar solucions cada un des del lloc que ens correspon amb l’objectiu de fer-hi front, però tota l’atenció que ens ha pres la crisi econòmica ha provocat que hàgim perdut de vista d’altres crisis que també han vingut amb l’econòmica i que malauradament no han captat tanta atenció ni dels polítics ni de la societat en general.

De la crisi econòmica n’arriba una segona de derivada que no és altra que la crisi social, que també rep l’atenció de tots els que ens dediquem a la política, és la nostra obligació, i també i gairebé més important, l’atenció dels actors socials que han jugat i juguen encara avui un paper clau en la xarxa d’ajuda i suport a la part de la població a la qual més ha colpejat la crisi econòmica. Però, amb tot, encara hi ha altres crisis a les quals no estem dedicant prou atenció; la crisi de valors i la de confiança, que no són conseqüència directa de la crisi econòmica tot i que hi estan segurament vinculades d’alguna manera encara que sigui com a causa-efecte. D’aquestes dues darreres, la crisi de valors i la de confiança, els polítics o aquells que ens dediquem a fer política, com sovint ens diuen aquí, en som altament responsables.

L’estudi sobre els motius de l’abstencionisme mostra clarament que la política està en els seus nivells més baixos de confiança per part dels ciutadans; per tant si fem política per transformar la societat en positiu, estem fallant. Sumat a això, la societat andorrana ha de recuperar valors com la cultura de l’esforç, el sacrifici, la solidaritat i la humilitat, que fins no fa gaire eren uns trets molt presents en l’ADN andorrà. Som un país que ha crescut a còpia de reinventar-se, però hem perdut alguna cosa pel camí que ens costarà recuperar. El deteriorament de l’esperit de sacrifici i la pèrdua de confiança en nosaltres mateixos com a país és un mal llegat per a les generacions futures. Com posem les bases per transformar aquesta tendència?

Hem de fomentar la persona com a pilar de societat sense fer, però, una societat individualista, i el primer repte el tenim amb els joves, alguns dels quals no se senten prou identificats amb el país, en part per la manca de referents. Malgrat tot –errors, problemes i dificultats–, jo crec en el país, en les seves possibilitats, i sobretot en les persones que hi vivim. Cal seguir treballant des de la perseverança i la transparència per intentar respondre de la manera que s’espera de nosaltres per poder fer front a tots els reptes que el país té per endavant; només així podrem revisar el passat i construir un futur diferent, no una simple rèplica d’un patró anterior.

Article d’opinió de Jordi Gallardo, president suplent del Grup Parlamentari Liberal
Publicat al BonDia (25/09/17)