‘Per millorar el poder adquisitiu’ de Jordi Gallardo

Foto:SFGA/JAViladot

Dimecres passat el Govern va aprovar un paquet de mesures urgents pensades i encaminades a millorar la capacitat adquisitiva de les famílies i les persones del país per la via d’un projecte de llei. Una llei que se centra a proposar mesures en tres àmbits: l’habitatge, les pensions i els salaris.

Són mesures d’aplicació ràpida que tindran un impacte immediat en les rendes de les persones que se’n poden beneficiar. El Govern de coalició té un fort compromís i una prioritat indiscutible per treballar en la redistribució equitativa del creixement que experimenta el país, i per no deixar de costat els col·lectius més vulnerables. És necessari continuar fent créixer els salaris més baixos a fi que puguin incrementar el seu poder adquisitiu. L’objectiu marcat per Govern és anar incrementant progressivament el salari mínim fins a arribar al llindar recomanat pel Consell d’Europa del 60% del salari mitjà. Així doncs, per decret s’apujarà el salari mínim quadruplicant l’IPC previst per al 2019.

S’apujaran el salari mínim i les pensions més baixes quadruplicant l’IPC previst per al 2019

De la mateixa manera, també s’introdueix en aquesta Llei l’obligació que l’empresariat apliqui l’IPC com a mínim en aquells salaris que estiguin per sota dels 24.000 euros anuals. Amb el mateix objectiu d’incrementar el poder adquisitiu d’aquelles persones que perceben una pensió baixa de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), s’ha aprovat apujar aquestes pensions quatre vegades l’IPC previst. Aquest increment s’assumirà des de Govern com un ajut no contributiu a fi de no afectar la sostenibilitat del sistema de jubilacions de la CASS com s’havia fet anteriorment.

Pel que fa a l’habitatge, i sabedors que no existeix cap proposta única per poder donar resposta a la problemàtica que tenim al país –una situació que no és exclusiva d’Andorra, sinó que afecta moltes ciutats importants del nostre entorn–, el conjunt d’accions presentades pel Govern ha de poder contribuir a mitigar l’absència d’oferta a preus més assequibles dels habitatges que no són d’alt estànding. Per aquest motiu, el projecte de llei preveu novament la prorrogació dels contractes de lloguer amb les mateixes condicions econòmiques quan la part arrendatària així ho requereixi. També es preveuen més ajudes a la rehabilitació d’habitatges amb l’objectiu d’incentivar-ne l’entrada al mercat de lloguer i poder augmentar l’oferta del parc immobiliari.

En habitatge, el conjunt d’accions presentades pel Govern ha de poder contribuir a mitigar l’absència d’oferta a preus més assequibles

Des del Govern hem treballat en un paquet de mesures a curt, mitjà i llarg termini, sabedors que algunes de les accions poden aportar solucions immediates, i que d’altres requereixen previsió pressupostària, acords entre institucions, modificacions legislatives, creació d’organismes, i una major base de dades que permeti projectar polítiques d’habitatge reals i no a partir d’informacions esbiaixades. El treball i la suma d’esforços que s’han aconseguit al tomb de la Taula Nacional de l’Habitatge ha de permetre consolidar unes polítiques en aquesta matèria que serveixin per a l’immediat, però sobretot també per al futur.

El treball d’aquesta Taula, on estan representats tant el sector públic com el privat mitjançant interlocutors que tenen molt a dir en temes d’habitatge, ha de servir per assentar unes bases sòlides en polítiques d’habitatge, una de les prioritats que el Govern està treballant des del primer dia de la legislatura.

La nostra forma d’encarar el repte és amb fets, rigor i seriositat, amb consens i allunyats del tacticisme polític que d’aquest tema se’n vol fer des d’altres forces polítiques, un mal favor en la recerca de solucions.

Article d’opinió de Jordi Gallardo, ministre de Presidència, Economia i Empresa
Publicat al Bondia (21/10/19)