‘Lloguers més assequibles’ d’Eric Alguacil

D’ençà d’uns quants anys, els lloguers d’habitatges pels ciutadans del Principat d’Andorra s’ha convertit en un problema molt comentat i debatut donat que és de tots sabut que actualment no existeix una oferta notable d’habitatge de lloguer, així com tampoc els preus són assumibles en moltes ocasions per aquells que busquen emancipar-se.

Des de les administracions públiques s’han anat buscant possibles solucions, tant per regular els preus del lloguer com per ampliar l’oferta, però l’afer no és senzill i requereix esforç i desenvolupament legislatiu.

Al programa electoral de Liberals d’Andorra de les eleccions generals de l’any 2019, ja es duia aquesta problemàtica i aportàvem solucions als habitatges de lloguer com a un dels deu eixos fonamentals del programa.

Gràcies a la bona entesa política ja s’han aportat millores al lloguer d’habitatges.

Amb la bona entesa política que hi ha hagut entre les diferents forces, tant a les eleccions nacionals com a les eleccions comunals, ja s’han pres decisions importants per millorar la problemàtica del lloguer d’habitatges, tot aportant solucions als diferents escenaris existents.

Per una banda, en l’àmbit nacional s’ha treballat molt en mesures concretes des de la Taula Nacional de l’Habitatge, com també s’han fet canvis legislatius amb mesures urgents. Una d’aquestes propostes és la de congelar els preus dels lloguers temporalment. En el mateix sentit, s’ha donat peu als diferents Comuns per tal de poder modificar els percentatges de cessió obligatòria dels privats en el cas de construcció d’habitatges destinats exclusivament al lloguer.

Tanmateix, des del Comú d’Encamp hem aprovat en sessió de consell de Comú la proposta d’Ordinació que regula els ajuts per a la construcció d’edificis d’habitatges plurifamiliars destinats a lloguer residencial, amb l’objectiu de rebaixar la cessió obligatòria del 10% al 5%, i amb la finalitat de complir amb el compromís contret amb la ciutadania per ajudar en tota la problemàtica existent en relació amb l’habitatge. En el mateix sentit s’ha potenciat l’increment d’habitatges de lloguer de nova construcció i així poder arribar a rebaixar els preus de construcció, que comportaria també, en conseqüència, la lògica reducció del preu de lloguer.

Des del Comú vam prendre l’acord de reduir la cessió obligatòria al 0% per construcció d’habitatges destinats al lloguer.

No obstant això, tot i la mesura exposada, el Comú d’Encamp també ha estat el primer a anar més lluny en la potenciació de la construcció d’habitatges nous de lloguer per autoregular el mercat, i en sessió de consell de Comú, del 28 de gener d’enguany, es va prendre l’acord de reduir la cessió obligatòria al 0% per construcció d’habitatges destinats al lloguer

Aquesta mesura, del tot positiva en el futur de l’habitatge al país, ha estat portada al Tribunal Constitucional per part del Partit Socialdemòcrata. En una manca de visió política que entorpeix el desplegament de mesures socials reclamades reiteradament per la societat andorrana. No obstant això, esperem que ben aviat aquesta mesura pugui ser aplicada i produeixi els efectes positius pels quals ha estat creada.

Amb les decisions preses des del Consell General, el Govern i els Comuns, sense dubte que s’està, i fa temps, tractant de primera mà, enèrgicament, la problemàtica de manca d’habitatges de lloguer i l’encariment dels existents, ja que és una qüestió d’alta sensibilitat per les administracions.

Tot i els inconvenients que poden aparèixer de vegades, seguirem implementant mesures i buscant totes les solucions més adequades, objectives i realitzables, per tal de mitigar i poder acabar amb la problemàtica dels habitatges de lloguer.

Els esforços esmerçats per les administracions són molts, però de ben segur que aportaran les solucions i els fruits que tothom esperem, i en el menor temps possible.

S’està anant pel bon camí en la solució de la problemàtica del mercat de lloguer d’habitatges, i el temps serà qui ho demostrarà.

Article d’opinió d’Èric Alguacil Molné, conseller menor del Comú d’Encamp.
Publicat al ‘BonDia’ (29/3/2021)