L’èxit de gestió pressupostària de Demòcrates per Andorra

Paguem més impostos que mai per estar més endeutats que mai

Fent un breu històric de l’evolució de l’endeutament dels darrers 4 anys i mig, la diferència entre l’endeutament a tancament del 2011 i el que mostra la liquidació a 30 de juny del 2015 és d’un increment de 157 milions d’euros. Hem passat d’un endeutament el 2011 de 767 milions, un 31% sobre el PIB, a 925 milions d’euros a 30 de juny del 2015, és a dir, un 36,6% sobre el PIB del 2014. Estem davant un augment considerable i preocupant sobretot perquè durant el mateix període s’ha desplegat gairebé la totalitat de les figures fiscals. Per la imposició directa el Govern ha passat de recaptar 5,6 milions el 2011 a recaptar 60,6 milions el 2014, un augment de 55 milions d’euros de recaptació directa als ciutadans i les empreses del país. En resum, en el mateix període hem incrementat la recaptació impositiva directa de 55 milions, s’han utilitzat 40 milions d’euros del fons de reserva d’Andorra Telecom i en lloc de contribuir a reduir o com a mínim estabilitzar l’endeutament, assistim perplexos a un creixement descontrolat de l’endeutament de 157 milions d’euros, un increment del 20% respecte del 2011. És cert que una part de l’endeutament que es troben els demòcrates el 2011 respon a infraestructures aprovades durant governs liberals, però no és menys cert que l’endeutament del Govern quan surt el darrer govern liberal era de 629 milions un 23% sobre el PIB, i avui estem a 928 milions, el 36% sobre el PIB. Paguem més impostos que mai i estem més endeutats que mai. El cap de Govern m’ha dit en alguna ocasió que no m’agrada pagar impostos, efectivament no m’agrada ni a mi i crec que a ningú, però posats a pagar-ne que com a mínim puguem exigir un esforç de contenció en la gestió que els demòcrates sempre expliquen però que a efectes reals no compleixen. A la memòria de la presentació del pressupost del 2015 es deia literalment: “A principi de legislatura vam fixar dos grans objectius pressupostaris, d’una banda, avançar decididament cap a l’equilibri pressupostari i, de l’altra, no fer créixer l’endeutament.” La pregunta evident és si el Govern ha abandonat aquests objectius, fent una primera lectura del projecte de pressupost del 2016 ja els puc avançar que sí.

Jordi Gallardo