La tercera via és possible

El progrés del liberalisme en el món, i el seu paper a Andorra

La liberal Internacional, va ser fundada l’any 1947 per tal de crear una aliança en front dels moviments totalitaris, feixistes i comunistes. La importància d’aquesta Federació mundial de partits polítics, resideix en la formalització d’un moviment ideològic que porta existint des del segle XVIII/XIX, i en la creació d’una alternativa real a la clàssica diferenciació ideològica del eix dreta/esquerra. ¿Què defensa el liberalisme? Protegeix els drets i llibertats individuals, considerant-les inherents a qualsevol ésser humà, sense importar el seu sexe, la seva raça, les seves creences o ideologies. A més, considera que la base de la protecció d’aquestes llibertats i drets fonamentals pels quals hem lluitat tant durant la Història, a través del Estat de Dret. En efecte, la Justícia és la regulació de totes les relacions humanes, econòmiques i polítiques. A més, el liberalisme considera bàsics els valors com la tolerància, així com la justícia social. Alhora, l’Estat no ha d’intervenir en la vida de les persones, respectant l’àmbit privat/íntim dels ciutadans, però ha de vetllar per aquests últims garantint la màxima igualtat d’oportunitats, en termes, per exemple, de formació. Finalment, el progrés econòmic és essencial, i per aconseguir-ho, s’ha de realitzar en la economia de mercat, garantint el llibre mercat.
Els partits liberals s’han anat fent, com hem dit, un lloc en la política de més Estats, com Argentina, Regne Unit, Suïssa, Itàlia, Canadà, Austràlia, i evidentment: Andorra. ¿Perquè el liberalisme s’adequa a les necessitats del Principat? El projecte liberal pot esdevenir, sense cap mena de dubte, una alternativa clara al model d’indefinició actual dels partits polítics. Donarem dos exemples, el primer: cada cop són més persones al nostre país en atur i amb problemes econòmics, i no s’estan aportant respostes decidides ni pràctiques que pal·liïn la gravetat de la seva situació . Aquestes persones ens preocupen, i volem crear una solució política per tal de satisfer les seves necessitats. El segon exemple: estem enfront d’una de les generacions més preparades i formades de la història, i no som capaços d’oferir-los-hi un lloc de treball que s’adeqüi als seus estudis, ni tampoc la possibilitat que adquireixin l’experiència necessària per a créixer professionalment. Els joves volem contribuir a tirar el país cap al davant, i no se’ns permet!
Els liberals creiem en la igualtat d’oportunitats, i en l’obligació dels qui governen d’oferir aquestes oportunitats mitjançant les seves polítiques. És per aquesta raó que ens volem comprometre amb el progrés d’Andorra, per tal de portar al país cap a un millor benestar social, econòmic, educatiu i polític. Volem defensar un model de societat basat en la proximitat i en la resposta reals als problemes, i aquest model només es pot garantir treballant per recuperar el creixement econòmic del país.
Creiem en una Andorra amb il·lusió, forces, optimisme, voluntat i sobretot amb una direcció política clara i que vetlli pels interessos dels nostres ciutadans.

Beatriu Villanueva Hernández
Representant Joves Liberals d’Andorra.