La no reforma de la reforma

Ens cal un nou codi de relacions laborals. Les empreses de casa nostra tenen una problemàtica que se’n diu rotació i costos laborals. Tenir constantment nous treballadors i haver de formar-los contínuament augmenta els costos laborals i disminueix la productivitat de les empreses. Aquest problema és una realitat quan les empreses veuen com la nostra estacionalitat les obliga a haver de fer un esforç considerable en uns períodes concrets. Per si no és suficient, topen amb un mercat laboral tancat, que no respon a les necessitats ja que el que es va prometre no acaba d’arribar: la reforma laboral. Una reforma laboral que hem vist com és reclamada per la patronal i els sindicat, juntament a d’altres lleis laborals que fan necessari un acord de concertació a tres bandes: administració-sindicats-patronal. Ja vaig comentar en un altre escrit que la reforma laboral ha de parlar de flexibilització, sense entendre per flexibilització precarietat, i es que la veritable raó per la qual els treballadors treballen més i millor és perquè la seva feina és ben valorada, no perquè se’ls hi pagui més. Pagar més però no valorar la feina d’un treballador no farà que sigui més productiu, tot i que és evident que la quadratura del cercle arriba quan els salaris són els millors possibles i la feina és ben valorada, i això només pot arribar si les empreses generen riquesa. La reforma laboral anunciada el juny del 2012 ja no la veurem aquesta legislatura malgrat la seva urgència. Que podríem fer a curt termini? Primer, cal recolzar més que mai a les empreses del país simplificant els tràmits de contractació i reduint la pressió fiscal. Segon, facilitar la negociació dins de les empreses amb els treballadors per tal d’arribar a convenis col·lectius. Tercer, una reforma immediata del servei d’ocupació que avui és de desocupació. Quart, dignificar a la persona. Treure el subsidi temporal per desocupació i injectar el diner a les empreses per tal que puguin contractar a les persones que estan dins de la bossa de treball: millor una feina que un subsidi. Cinquè, actualitzar la bossa de treball per poder tractar els casos que ja no es poden considerar com a desocupats, i donar-los-hi una altra sortida.