‘Innovació i economia’ de Jordi Gallardo

És innegable que tecnologia i economia sempre han anat de la mà, els canvis que ha experimentat la primera han estat crucials per transformar l’economia de països sencers o inclús del conjunt de la població mundial. L’enllaç entre tecnologia i economia es tradueix en un major benestar per a la ciutadania així com models de negoci més eficients que permeten ser més competitius als països i a les empreses.

L’economia és un motor de canvi social, i avui tenim la percepció de viure un moment crucial en el qual verticals com l’Internet Of Things, el Blockchain o la intel·ligència artificial posen en qüestió, i fins i tot repten, els models de negoci basats en tecnologies que avui ja considerem tradicionals. Tenim el privilegi de ser actors en primera persona d’una era de canvi socioeconòmic, i és que vivim un moment que hi ha qui l’ha comparat en transcendència a la primera revolució industrial. No obstant això, una de les principals diferències entre aquell moment i l’actual és que en l’època de la revolució industrial, només uns pocs països i sectors tenien els recursos tecnològics per transformar la seva economia, i per conseqüència la seva societat.

Avui, l’accés al coneixement i a la tecnologia és global i això implica que la transformació econòmica i social sigui més intensa i també més ràpida. Aquesta evolució no ho és només en les formes purament productives, sinó que abasta tota la cadena de valor, des de la mateixa concepció de la idea de negoci, passant per la distribució, la promoció, la comercialització, la forma de pagament o la manera de consumir en si mateixa.

Per altra banda, aquest fenomen no se circumscriu a uns pocs sectors de baix valor afegit amb tasques rutinàries, com havia ocorregut majoritàriament fins ara, actualment sectors molt intensius en capital humà com ara la medicina, el dret o l’educació, estan sent objecte directe de com la tecnologia pot transformar de manera molt significativa aquestes activitats. Davant d’això, les economies, i especialment una economia com l’andorrana té un triple repte.

En un context de desenvolupament tecnològic, l’Administració pública ha d’adaptar-se als nous estàndards per tal de no frenar o dificultar la iniciativa privada.

En primer lloc, ser proactius i impulsar el desenvolupament tecnològic de manera decidida i clara. Tot i que és més fàcil de dir que de fer, no fer-ho, ens posa en una situació de pèrdua de competitivitat. Davant els canvis en els models de negoci i en la manera com els consumidors, i també els ciutadans interactuen amb el seu entorn, aquest impuls no només ha d’afavorir el sector privat, sinó que també l’Administració pública ha d’adaptar-se als nous estàndards per tal de no frenar o dificultar la iniciativa privada.

En segon lloc, cal ser àgil regulant. Sovint la irrupció de nous models de negoci fonamentats en tecnologies emergents impliquen un repte o poden arribar a sobrepassar la regulació vigent. Quan això passa cal trobar equilibris entre la rapidesa de les noves solucions i els tempos regulatoris. 

Per últim, tota transformació genera uns costos de transició que cal abordar de la manera més eficient possible, per aquest motiu hem començat a fer els primers passos cap a un model d’economia circular que pot generar unes oportunitats interessants per al país.

Aquesta transformació econòmica de la mà de tecnologies revolucionàries, ja trasbalsa àmbits tan importants de la nostra societat com ara el mercat laboral o el sistema educatiu. En aquest front també cal que esmercem esforços perquè els nostres ciutadans, i especialment els joves, puguin afrontar de la millor manera possible aquesta transició cap a noves formes de creixement econòmic que permetin construir les bases d’un futur més pròsper i sostenible.

Article d’opinió de Jordi Gallardo, ministre de Presidència, Economia i Empresa
Publicat al Bondia (17/02/2020)