Fractura social. Cal reconstruir ponts entre el sector públic i el privat

Avui el Govern de DA ha aconseguit que tots plegats ens oblidem d’aquells més fràgils, que són els que realment necessiten tota la nostra atenció per centrar la fractura social entre el sector públic i el sector privat. La fractura social que el Govern de DA instaurat al país es dona avui entre els treballadors del sector públic i els que treballen al privat. S’ha posat a la banqueta dels acusats al sector públic com a principal mal del deute del país, quan som els polítics amb les nostres decisions els que provoquem i decidim el veritable model i tamany de la funció pública. Una dada va aparèixer recentment als mitjans, en els darrers set anys, mentre el sector privat ha destruït vuit mil llocs de treball l’administració pública ha crescut amb vuit-centes noves contractacions. D’això no són responsables els treballadors públics, sinó els polítics que aproven lleis que impliquen desplegar reglaments que després cal aplicar i pels quals es requereix més personal per supervisar. És un cercle viciós del qual sembla que no aconseguim sortir. La funció pública d’aquest país necessita un pla a trenta anys vista, que tracti la carrera professional dels treballadors, que analitzi la càrrega dels diferents departaments, la formació requerida per poder atendre a nous reptes com la inversió estrangera, la mobilitat etc. Aquest pla es pot dissenyar amb els treballadors públics, el govern Socialdemòcrata va ser capaç d’assolir trenta tres acords, però no s’ha continuat el diàleg, s’han imposat retallades injustes i retroactives que volen maquillar davant de l’opinió pública que s’ha actuat sobre la funció pública ha provocant desmotivació, malestar i crispació i no resolen el problema. No hi ha una direcció clara en aquest tema, ni en d’altres, i s’actua improvisant així el govern vol convèncer a la població que cal reduir la funció pública quan per un altre costat pretén assolir un acord d’associació amb la UE que obligarà a desplegar més legislació, per la que caldrà més personal. A tot això, el pressupost del 2015 ja ha entrat al Consell, i les despeses de personal han augmentat un vuit per cent per continuar accentuant la fractura social entre el privat i el públic.