‘Determinació per seguir endavant’ de Jordi Gallardo

Foto: Olmo Calvo / EL PAÍS

El 2021 s’obstina a acomiadar-se de tots nosaltres amb el virus com a protagonista. Igual que la resta del món, Andorra s’enfronta a una nova onada de casos de Covid que posa en tensió la nostra resistència i capacitat de resposta com a societat. Malgrat aquesta nova envestida, estem millor preparats per a afrontar amb optimisme moderat l’any que ve. Si comencem el 2021 amb un descens del nostre producte interior brut del –9,3%, que progressivament hem anat recuperant fins a acabar l’any amb una previsió del 5,5%, la tendència es mantindrà segons les previsions per al primer trimestre de 2022. Andorra es recupera bé, millor fins i tot que les economies veïnes.

Si, a més, el nostre creixement continua sent sostingut i prudent, podrem complir amb els requisits d’equilibri pressupostari exigits pel Fons Monetari Internacional i la mateixa legislació interna, que ens obliga a reconduir en un termini de dos anys, mitjançant un pla de reequilibri pressupostari, l’esforç d’endeutament realitzat. Hem de tornar a situar el nostre deute sobre el PIB per sota del 45% permès. Aquest 2021 hem aconseguit i fins i tot superat lleugerament (0,6%) el nombre d’assalariats declarats respecte a 2019. Per tant, la tendència de recuperació és bona, fins al punt que tenim una situació de més demanda de treball que ofereix. Continuarem abordant aquest creixement amb un sistema de protecció social garantista i fort, augmentant progressivament el salari mínim amb l’objectiu d’obtenir el compromís d’establir-lo al 60% del salari mitjà del país.

Acabem l’any amb una previsió del PIB del 5,5%. Andorra es recupera bé, millor inclús que les economies veïnes.

Un altre paràmetre per a valorar la bona marxa de la recuperació és la inversió estrangera, un indicador que s’ha triplicat: ha passat de 146 milions d’euros en 2019 a 431 milions en 2021. Aquesta xifra és un símptoma de la recuperació en termes de credibilitat de país i del sistema econòmic, que hem reforçat des de les dues oficines de promoció econòmica exterior i d’innovació, Andorra Business i Andorra Research & Innovation. Part de l’explicació de la bona marxa de l’economia està en l’ampliació de les activitats cap a sectors nous i emergents del nou context econòmic, especialment de l’entorn digital. Entre aquestes indústries que ja són una realitat i en què hem començat a situar-nos hi ha la dels e-Sports. Per a aquest sector hem estat capaços de desenvolupar una estratègia específica i una proposta legislativa de les més competitives i avançades del món.

Aprofitarem aquest moment per a tancar el cercle amb el projecte de llei d’Economia Digital, Emprenedoria i Innovació, ja en tràmit parlamentari amb previsió d’aprovar-se abans de l’estiu de 2022. Tanquem un any que ens ha exigit el millor de nosaltres mateixos i en què, sense deixar de gestionar la pandèmia, hem hagut d’accelerar la diversificació econòmica. En aquest context adquireixen una especial rellevància les primeres edicions de l’Andorra Business Market, la Innovation Sports Summit o les Jornades d’Estratègia d’Innovació, resultat dels convenis aconseguits amb institucions que ens aporten valor, com l’Institut d’Innovació d’Israel o el Global Sports Innovation Center by Microsoft. No ens quedem en l’impuls d’accions que ens ajudin a consolidar la diversificació: en 2022 presentarem una nova llei d’inversió estrangera, més moderna i simplificada, un programa de digitalització d’empreses i un nou pla estratègic del comerç, propostes que han de millorar la competitivitat de les empreses del país.

Malgrat la pandèmia, hem pogut avançar projectes crucials d’infraestructures i connectivitat.

En altres moments de crisis, Andorra –un Estat petit i molt sensible a aquests canvis conjunturals– va sofrir un descens de la població significatiu. La preocupació pel futur més immediat impulsava a una part dels conciutadans a buscar destins no afectats per canvis o inestabilitat econòmica. No ha estat el cas en aquesta ocasió, atès que hem vist com la població fins i tot ha augmentat lleugerament, un 2,2%. La corresponsabilitat d’empresaris, autònoms, propietaris i ciutadania, conjuntament amb el Govern, ha fet possible afrontar el segon any de pandèmia mantenint els llocs de treball i el màxim nombre possible d’empreses, i alhora protegir socialment i sanitàriament els més fràgils: gent gran, joves i nens.

Malgrat les dificultats sobrevingudes per la pandèmia, hem avançat amb projectes crucials des d’un punt de vista d’infraestructures i connectivitat, com la posada en marxa de vols comercials entre els aeroports d’Andorra-La Seu d’Urgell i Adolfo Suárez de Madrid. Completarem aquesta obertura amb l’Heliport Nacional, un projecte que de moment no ha viscut l’oposició que sí havia tingut en intents previs en altres emplaçaments, i també obrirem el concurs per a licitar la futura zona franca. Aquest últim projecte ha d’aportar, a més d’una major competitivitat en el sector comercial, nous models de negoci que impliquin transformació de productes dins d’aquesta zona. És evident que una major atracció de visitants, turistes i inversors i una millora en els accessos al país poden comportar una saturació de les carreteres, per la qual cosa hem d’intentar anticipar solucions abans que el problema sigui inajornable amb alternatives de transport públic segregat i sostenible. Amb aquest plantejament, hem avançat en els estudis preliminars del tramvia i del transport per cable dins del país com una possible solució.

Ambiciono un país que creix en harmonia amb el medi natural, innovador i avantguardista, garantista i lleial.

El creixement d’Andorra tindrà com a motor nous sectors més innovadors en l’economia global, sense que això impliqui renunciar a la nostra identitat ni deixar de fer costat als sectors més madurs del nostre PIB. El camí de la diversificació i de la sostenibilitat és la ruta que ens hem marcat. D’aquí la voluntat de treballar perquè Andorra sigui el primer país declarat reserva de la biosfera per la Unesco. Tenim els elements necessaris per a optar a aquest reconeixement, que, en cas d’aconseguir-lo, ens servirà com a model de compromís amb les joves generacions del país.

Com a ministre de Presidència, Economia i Empresa, ambiciono un país que creix en harmonia amb el medi natural, innovador i avantguardista en sectors nous i emergents, garantista amb els ciutadans que viuen al país i que es comporta amb lleialtat i solidaritat amb els nostres veïns europeus i la resta del món. El virus ha alterat els nostres plans com a país, però no les nostres aspiracions. Les noves palanques –una economia innovadora i digital, una societat solidària i protectora, un desenvolupament sostenible– ens permetran afrontar l’any que arriba amb optimisme i esperança.

Article d’opinió de Jordi Gallardo, ministre de Presidència, Economia i Empresa

Publicat a ‘La Vanguardia’ (21/12/2021)