‘Circulació d’Escaldes-Engordany’ de Lluís Ferreira

Els problemes quan acaben sortint a la llum pública, no és que siguin nous, sinó tot el contrari, els coneixem perquè ja han arribat a uns límits insuportables per la gent que els pateix. Els agents de circulació tenen de per si una sèrie de problemàtiques inherents a la seva tasca com són el fred, la neu, la calor –a l’estiu–, la pluja,… sense oblidar-nos del fet d’haver d’aguantar el mal humor dels ciutadans quan ens posen una multa d’aparcament o considerem que sabem més que ningú i ens queixem, per dir-ho suaument, quan gestionen el trànsit.

Se’m fa difícil acceptar que càrrecs comunals eren conscients de la situació del Servei de Circulació d’Escaldes-Engordany abans que hagi sortit a la llum pública i que no hagin fet res, o pràcticament res, per millorar la situació del departament. Tot i això, ara que s’ha decidit acceptar que hi ha un problema real al Servei de Circulació de la parròquia escaldenca, tinc algunes qüestions sobre la proposta de les minories al comú de voler incorporar una persona externa per intentar millorar la situació.

El Comú d’Escaldes-Engordany disposa d’una comissió de Circulació. Sí, han llegit bé, una comissió de Circulació. Per tant, no hauria estat més adient nomenar un conseller per realitzar aquesta tasca? Amb aquesta proposta no vull desacreditar la professionalitat de la persona que s’ha contractat per fer arribar la pau al departament però potser hauria estat una bona opció per intentar calmar les aigües.

És evident que si hem arribat fins a aquest punt és perquè s’han detectat irregularitats al Departament de Circulació que han generat malestar i situacions insuportables a una part important de la plantilla. A partir d’aquí, més enllà de posar una persona externa per evitar mals majors, caldria fer una auditoria sobre el clima laboral, que ens permetés tenir una radiografia clara de tot el departament, similar al que s’ha proposat per analitzar la situació dels treballadors del SAAS. També seria adient saber si d’anys ençà han augmentat el nombre de baixes laborals, les baixes definitives i les reclamacions a recursos humans, uns factors que indicarien que la situació s’ha enrarit fa temps.

Em preocupa que un servei com el de circulació d’Escaldes-Engordany que, de per si, realitza una tasca complicada i habitualment poc agraïda, a més hagi de conviure amb aquestes situacions. Des d’aquest petit espai d’opinió només puc desitjar que entre les mesures preses i el procés judicial obert puguem recuperar la normalitat, que retornin els agents afectats per la situació viscuda i que es puguin centrar a desenvolupar les seves tasques. Tan de bo ben aviat tot això només sigui el trist record d’una mala gestió i una manca de voler afrontar els problemes just quan comencen i no quan ja s’han tornat insuportables.

Article d’opinió Lluís Ferreira, membre de Liberals d’Andorra
Publicat al Periòdic d’Andorra (05/04/2018)