‘Carta oberta sobre el Govern de coalició’ de Jordi Gallardo

El 7 d’abril passat, els electors van decidir que cap partit tingués majoria absoluta. Els comicis eren, sense cap mena de dubte, una revàlida de dues majories absolutes, i els ciutadans van dir que no a un Govern monocolor i, per tant, calia buscar acords per constituir un nou Govern.

A Andorra no existeix un precedent de governs de coalició. Anteriorment s’havien constituït governs en minoria –amb una majoria simple a Casa de la Vall– que forjaven acords puntuals o pactes de legislatura al Consell. En la majoria d’aquests casos no s’esgotà la legislatura, amb tot el que això suposà per al país.

Calia formar Govern i el paper que hem volgut assumir Liberals d’Andorra és el de no bloquejar el parlament.

El que a d’altres països amb llarga tradició democràtica és una pràctica habitual, com és la de formar coalicions que garanteixin l’estabilitat del país, en el cas d’Andorra han estat una excepció fins ara. Però pagava la pena intentar-ho i cercar un acord sòlid.

Després d’unes eleccions sense majoria absoluta, calia formar Govern i el paper que hem volgut assumir Liberals d’Andorra és el de no bloquejar el parlament. Alguns polítics qüestionen que hem donat aire a qui governava, però el cert és que amb la nostra decisió hem contribuït a donar estabilitat al país. No ha estat una decisió fàcil, però ha estat la més asse­nyada i responsable.
No existia cap alternativa real d’estabilitat a la d’un Govern de coalició. Una coalició que es podia fer de diverses formes i combinacions però l’única real i possibilista ha estat la que ha proposat Demòcrates per Andorra.

És un compromís en el qual els diferents partits polítics assumeixen la corresponsabilitat de l’acció de Govern des de l’equilibri de forces.

L’objectiu d’un Govern de coalició persegueix l’estabilitat institucional, la governabilitat, l’impuls de polítiques amb més base social i el consens pels grans reptes de país. És un compromís en el qual els diferents partits polítics assumeixen la corresponsabilitat de l’acció de Govern des de l’equilibri de forces.

L’acord assolit es vehicula a través de temes tan importants com són la transparència i el bon govern, garantint la gestió responsable i implicant la ciutadania en la presa de decisions; l’impuls d’un pacte d’Estat per a l’acord d’associació amb la implicació de totes les forces polítiques i els agents socioeconòmics; recuperar i renovar el diàleg amb els treballadors públics i els sindicats amb l’objectiu fer una administració pública moderna i competitiva, i afrontar entre tots un debat responsable sobre la sostenibilitat de les pensions i la CASS.

En tota negociació se cerquen punts d’entesa entre allò que separa les parts negociants, ja que no sempre s’assoleix el cent per cent dels objectius inicials, i el resultat ha de ser satisfactori per a tothom. L’acord de Govern entre Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos no permetrà aplicar el programa polític íntegre de cap de les forces però serà un programa de consens en benefici d’Andorra i de la seva gent.

Article d’opinió de Jordi Gallardo, president de Liberals d’Andorra
Publicat al Diari d’Andorra (21/05/2019)