Victor Filloy presenta el nou Programa d’Impuls per l’Emancipació dels Joves

Foto:SFGA/CEsteve

El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy ha presentat el nou Programa d’Impuls per a l’Emancipació dels Joves, aquest dilluns. El nou pla busca fomentar l’accés i el manteniment de l’habitatge de lloguer a la població d’entre 22 i 30 anys que opten a emancipar-se. Aquest era un dels punts destacats del programa electoral de Liberals d’Andorra en les darreres eleccions, que busca donar solució a un dels problemes reals que més afecten al jovent.

Filloy ha explicat en què consisteix aquest ajut, que cobrirà l’import dels dos mesos de dipòsit i el mes corrent que ha d’abonar el llogater per accedir a l’habitatge. Així doncs, l’ajut es destina directament al finançament de les despeses que genera l’acció de sortir de la llar familiar per crear-ne una de pròpia. 

El ministre Victor Filloy durant la compareixença d’ahir. FOTO: SFGA/JAViladot

El ministre Filloy, en aquest sentit, ha destacat que l’Informe de la joventut d’Andorra, del Moviment Jove, sitúa l’emancipació com la principal prioritat dels joves respecte les demandes relatives a l’habitatge. La mesura s’engloba en els ajuts a l’habitatge de lloguer, on els joves són considerats un col·lectiu prioritari, que ja va atorgar 130.000 euros en la darrera convocatòria.

Referent als requisits generals per obtenir l’ajut, el ministre ha destacat el fet de tenir una edat compresa entre 22 i 30 anys; acreditar un període mínim de residència legal, permanent i efectiva al Principat d’Andorra de cinc anys de forma ininterrompuda; o acreditar uns ingressos superiors al salari mínim interprofessional i inferiors a 24.000 euros bruts a l’any. Així mateix, també es requereix que el patrimoni de la persona sol·licitant no superi 12 vegades el llindar econòmic de cohesió social en còmput anual: no disposar de cap habitatge en propietat o no tenir relació de parentiu amb la propietat de l’habitatge fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. 

Finalment i amb l’objectiu de facilitar la descentralització de la població, el programa inclou que els joves que decideixin emancipar-se fora de les parròquies centrals podran accedir també a una subvenció per a l’abonament anual del transport públic. D’aquesta manera es podrà subsanar el cost addicional que pot implicar el desplaçament des de parròquies altes i impulsar l’ús de la mobilitat sostenible.