Víctor Filloy defensa les polítiques d’habitatge davant les Nacions Unides

L’habitatge precisa un abordatge ampli i unes polítiques estables per donar resposta a aquest dret. Així ho ha explicat el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, davant els ministres de la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides.

En el seu discurs, Filloy ha destacat que és la primera vegada que Andorra participa en aquest Comitè i que això s’explica pel “compromís que el país ha assumit amb les persones per fer efectiu el dret de tothom a gaudir d’un habitatge digne”. En la seva intervenció ha posat en relleu algunes de les mesures que s’han impulsat al llarg dels darrers anys amb l’objectiu de facilitar l’accés i el manteniment de l’habitatge, especialment, de lloguer. Així mateix, Víctor Filloy ha posat en relleu l’acció del Govern a través de l’aprovació d’ajuts específics per accedir a un habitatge i col·laborar en el pagament de fins al 35% de les rendes de lloguer o el nou programa per facilitar l’emancipació del jovent. “Es tracta d’un sistema estable i consolidat d’ajuts econòmics directes”, ha afegit.

El titular de Territori i Habitatge ha remarcat que “s’ha fet un pas decisiu amb la creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge, que té atribuïdes funcions i competències clau per al desenvolupament de plans estratègics d’habitatge, incloent-hi la gestió directa o indirecta d’habitatge de protecció pública”. El ministre ha afirmat que amb la creació d’aquest organisme es defineixen per primera vegada dues modalitats d’habitatge: l’habitatge de protecció pública, destinat a cobrir necessitats socials, i l’habitatge de preu assequible, fruit d’una actuació de promoció pública de construcció o rehabilitació d’edificis per destinar-los a persones amb capacitat econòmica limitada.

Finalment, Filloy ha emfatitzat “l’aposta d’aquest Govern pel canvi climàtic i la transició energètica”, que es tradueix en la consolidació d’un programa per a la rehabilitació del parc immobiliari “amb l’objectiu de millorar les condicions d’habitabilitat, d’accessibilitat, de seguretat industrial i de seguretat en general dels edificis, de sostenibilitat i d’eficiència energètica i de promoció d’energies renovables”. Els ajuts d’aquest programa, el Renova, tenen una bonificació del 15% si la subvenció és en llars que es posen a lloguer (la nova línia de subvenció del Renova preveu un ajut de fins al 40%, que augmenta fins al 55% en cas de lloguer).