Fins a un 99% dels usuaris considera que el SAD els millora la qualitat de vida

Foto:SFGA/JAViladot

Els resultats de l’enquesta de satisfacció del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) del 2019 denoten una alta satisfacció dels usuaris amb el servei que en un 99% han assegurat que contribueix a millorar la seva qualitat de vida. A més, un 70% dels usuaris valoren el SAD com a excel·lent en qualitat d’eina que contribueix a reduir la sobrecàrrega a la família, un 23% com a bo i un 6% com acceptable.

L’enquesta també pregunta si el professional del Servei d’Atenció Domiciliària dedica el temps suficient, així com si compleix l’horari establert. En ambdues preguntes, més d’un 90% dels usuaris ho puntuen entre excel·lent i bo. Succeeix el mateix amb les tasques encomanades al professional i el tracte, atenció i assessorament del professional envers l’usuari i la família. Un fet que denota l’elevat grau de satisfacció dels usuaris amb el servei.

De fet, segons les dades actuals del SAD, els serveis més demanats pels usuaris i els seus familiars se centren en el suport d’activitats de la vida diària, especialment en la higiene personal i en l’ajuda en les mobilitzacions com ara llevar-se, vestir-se o enllitar-se. Com a element fonamental del servei també cal remarcar l’acompanyament fora de la llar per passejar, fer les compres i gestions vàries com per exemple anar al metge.

El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, ha destacat que l’objectiu del SAD és dotar les persones d’una major autonomia i, consegüentment, qualitat de vida. D’aquesta manera, ha afegit, s’afavoreix un model alternatiu a l’hospitalització o a l’ingrés residencial, aconseguint més eficiència del sistema sociosanitari actual.

D’altra banda, el ministre ha assenyalat que les patologies que pateixen les persones ateses pel Servei d’Atenció Domiciliària enguany són majoritàriament les relacionades amb les malalties cardiovasculars, traumatismes, ictus, salut mental i malalts pal·liatius.

Víctor Filloy ha visitat aquest divendres al matí diversos domicilis d’usuaris del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) per conèixer de primera mà el servei. Aquest comprèn el conjunt d’accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o família amb l’objectiu de proporcionar atenció a persones amb dependència, dificultats d’autonomia o que necessiten suport per fer activitats de la vida diària.