Govern prorroga les ajudes econòmiques a empreses i treballadors

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha presentat el Projecte de llei de noves mesures excepcionals i urgents per la pandèmia provocada per la Covid-19. Les mesures complementen les aprovades al març, abril i desembre de l’any passat i que, tal com ha declarat Jordi Gallardo, “volen seguir donant suport al teixit econòmic i social del país, en especial a les empreses que tinguin l’activitat tancada obligatòriament o a les que estan més afectades per les mesures decretades, a la vegada que es busca gestionar els recursos de l’Estat amb la màxima eficiència” tenint en compte el retorn progressiu a la mobilitat normalitzada i l’activitat econòmica creixent.

El nou Projecte de llei regula mesures i mecanismes en matèria laboral; fiscal i tributària; de seguretat social; o d’arrendaments i instruments de crèdit bancari. De forma concreta, es preveuen en el text les Suspensions Temporals del Contracte de Treball (STCT) i les Reduccions de la Jornada Laboral (RJL). El Projecte de llei, que consta d’una aplicació temporal amb inici a l’1 de juliol i fins a la fi de la situació de crisi sanitària, amb una data límit del 31 de desembre, recull que només s’hi poden adherir o bé les empreses que tenen l’activitat principal suspesa obligatòriament per Decret o bé les que estiguin afectades per impediments que impactin negativa i substancialment el normal desenvolupament de la seva activitat comercial.

Així mateix, Jordi Gallardo també ha informat que el Decret de pròrroga de les suspensions temporals dels contractes de treball i les reduccions de la jornada laboral té una nova vigència fins al 30 de juny. Aquesta nova pròrroga mensual és deguda a la persistència de la situació d’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia del coronavirus.

Pel que fa als treballadors per compte propi, es manté la prestació per a les persones que duguin a terme una activitat vinculada a dos supòsits: que l’activitat de la persona hagi estat suspesa obligatòriament per decret del Govern; o que justifiqui una davallada significativa de la xifra de negoci, en relació amb la resta d’activitats que realitzi sempre que en sigui més d’una per compte propi.

El titular d’Economia i Empresa, ha apuntat els arrendataris de locals comercials i les empreses de gestió d’habitatge d’ús turístic que no hagin sol·licitat encara els descomptes meritats tindran de termini fins al 31 de juliol per sol·licitar-ho.