Gallardo presenta un pla estratègic per fer capdavanter el comerç del país

Millorar la competitivitat, la innovació i la digitalització, així com la creació i la promoció d’una experiència de compra, esdevenen els grans àmbits d’actuació identificats dins del Pla estratègic de comerç. El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha presentat aquest pla d’acció amb l’objectiu de millorar les condicions del comerç i per accedir a nous mercats i a nous clients.

En la seva intervenció, el ministre ha destacat la imprescindible col·laboració del sector i alhora la realització d’accions paral·leles de promoció i d’atracció turística i econòmica. El Pla estratègic de comerç, que dona continuïtat al Pla de turisme de compres, ofereix un enfocament més encaminat a les característiques i la realitat del retail a Andorra. Tal com ha explicat el ministre Jordi Gallardo, l’estratègia presentada avui actualitza les necessitats actuals del sector i reformula les propostes a partir del diàleg amb els agents econòmics.

 

Així, tenint en compte el context actual de crisi sanitària, els canvis en els hàbits de compra, la necessitat d’innovació en aspectes com la presència digital, la millora en la qualitat del servei, i les accions coordinades en la promoció turística, es treballarà amb els actors implicats en el comerç en les diferents comissions temàtiques que iniciaran les trobades de treball a començaments del mes de febrer.

Durant la presentació, la consultora Maria Segarra ha exposat una diagnosi al Principat. Així, s’ha identificat els punts forts i els punts febles que té el comerç en l’actual context econòmic i social i l’impacte que tenen en el desenvolupament del sector comercial. A partir d’aquests indicadors i de les accions de millora identificades es desenvoluparà una pla de treball amb tres comissions que actuaran en els àmbits de la competitivitat, la innovació i l’experiència de compra i que definiran les accions concretes que s’han d’impulsar a curt i mitjà termini per competir en el mercat actual i per millorar globalment en el sector.