Jordi Gallardo presenta el Projecte de llei d’Andorra Recerca i Innovació

Foto:SFGA/CEsteve

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha presentat, aquest dimarts, el Projecte de llei d’Andorra Recerca i Innovació. Mitjançant aquesta norma, es crearà una fundació pública fruit de la fusió de lInstitut d’Estudis Andorrans, Actuatech i l’Observatori de la Sostenibilitat. Gallardo ha destacat que la creació d’aquesta entitat és una clara aposta per enfortir l’estratègia nacional per la recerca i innovació al país.

La nova fundació té com a missió principal generar coneixement i desenvolupar solucions innovadores que permetin donar resposta als reptes actuals i de futur de la societat andorrana. El naixement d’aquest nou ens potenciarà la col·laboració i les sinergies que ja existeixen actualment però amb una estructura més definida, eliminant duplicitats entre entitats.

Així mateix, com ha manifestat Gallardo, hi haurà un estalvi econòmic valorat en uns 80.000 euros encara que “les partides pressupostàries que tenen les tres entitats es mantindran perquè ja hi ha projectes que estan iniciats i calia acabar-los” ha afirmat.

Finalment, respecte a l’organització de la fundació, el titular d’Economia i Empresa ha explicat que tindrà un patronat que s’encarregarà de la seva organització a tots els nivells i del que se’n desplegaran un comitè director per a l’àrea de recerca i un altre per a l’àrea d’innovació.