Víctor Filloy presenta les propostes per respondre a la problemàtica de l’habitatge

Foto: SFGA/CEsteve

El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, ha presentat aquest dimecres durant la roda de premsa del Consell de Ministres les noves propostes del Pla Nacional per a l’Habitatge amb l’objectiu de respondre a la problemàtica dels preus dels lloguers. 

La primera de les mesures fixa l’allargament d’un any en els contractes d’arrendament que vencin durant el 2020 i, d’aquesta manera, es donaria continuïtat a la pròrroga que ja està funcionant el 2019. Tal com s’ha fet enguany, la part arrendatària podria exigir la renovació del contracte un any més. Durant aquest temps, a més, el preu dels lloguers només es podria incrementar en funció de l’Índex de Preus de Consum (IPC). 

La primera de les mesures fixa l’allargament d’un any en els contractes d’arrendament que vencin durant el 2020

No obstant això, Filloy ha explicat que es planteja introduir excepcions a la pròrroga, totes elles acordades amb els actors del sector immobiliari. En concret, el llogater no podrà demanar la pròrroga del contracte quan el propietari cedeixi la finca arrendada al Govern per a usos socials. 

A més, la part arrendatària no podrà demanar la pròrroga automàtica en cas que el propietari vulgui recuperar el seu immoble per destinar-lo al seu ús propi o al dels seus familiars de segon grau, donant, d’aquesta forma, el contracte de lloguer per extingit. En aquest sentit, el propietari haurà de garantir que l’habitatge és per al seu ús o d’un familiar per un període de mínim cinc anys. L’arrendador també té dret a no renovar el contracte quan tingui en propietat un immoble de 200 metres quadrats habitables. 

Víctor Filloy explicant les noves mesures del Pla Nacional d’Habitatge / Foto: SFGA/CEsteve

En paral·lel, també s’ha proposat que els propietaris d’un habitatge en lloguer que en els darrers tres anys no hagin actualitzat el preu de la renda puguin incrementar-la segons l’IPC acumulat, durant el període esmentat, que resti pendent d’actualitzar. L’aplicació d’aquesta excepció implica la renovació del contracte per 5 anys més. Així mateix, l’arrendador pot pujar el preu del lloguer més enllà de l’IPC quan s’hagin fet obres de millora a l’immoble, amb un topall màxim d’augment establert en l’article 25 de la Llei d’arrendaments urbans. 

La creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge té l’objectiu d’obtenir dades més precises de la situació del mercat.

D’altra banda, el ministre Filloy ha explicat que la creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge té l’objectiu d’obtenir dades més precises de la situació del mercat. Per aquest propòsit es crearia un recull administratiu amb les dades de tots els contractes de lloguer. Víctor Filloy ha afirmat que l’Institut, entre altres funcions, fixaria un índex de preus de referència del mercat de lloguer, que en cap cas implicaria l’aplicació de mesures restrictives sobre la decisió dels propietaris a l’hora de determinar el preu dels seus habitatges. Per tant, l’índex tindria la comesa fonamental d’aportar més dades respecte al preus del lloguer per cada zona del país o per tipologia d’habitatges i, d’aquesta manera, es podrien desenvolupar polítiques més eficients en aquest àmbit. 

Alhora, l’Institut hauria de gestionar els fons publico-privats destinats a la construcció i a la rehabilitació de l’habitatge del mercat de lloguer. Aquest ens, a més, hauria d’esdevenir un element coordinador amb les administracions competents per impulsar la política nacional d’habitatge. 

Es desenvoluparà una nova Llei d’edificació que fomenti mesures incentivadores en les promocions destinades al lloguer.

El titular d’Afers Socials, Habitatge i Joventut també ha exposat altres propostes, com ara el desenvolupament d’una nova Llei d’edificació que fomenti mesures incentivadores en les promocions destinades al lloguer. A més, Filloy ha explicat que ja s’està treballant de manera coordinada amb els diferents comuns la signatura de convenis de cessió de sòl per a la construcció d’habitatges concertat o a preu assequible. També ha destacat que el Pla Renova contempla un increment d’ajuts als propietaris que vulguin fer millores als immobles destinats al mercat de lloguer. 

En aquesta línia, Víctor Filloy ha assenyalat la voluntat de seguir impulsant convenis amb entitats públiques i privades sense ànim de lucre per a la cessió d’habitatges per a col·lectius vulnerables, tal com s’ha fet amb la Fundació Armor o la Residència Solà d’Enclar. Al mateix temps, la creació de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, gestionada per la Secretaria d’Estat de Participació Ciutadana, oferiria ajuda i informació sobre qüestions d’habitatge.