Filloy anuncia la pròrroga dels arrendaments que expiren el 2022

SFGA/JAViladot

L’accés a l’habitatge és una qüestió essencial des del primer dia de legislatura i constitueix un dels eixos estratègics de Govern. Així ho ha defensat, Victor Filloy, ministre de Territori i Habitatge, durant la presentació del  Projecte de llei de mesures de protecció i de flexibilització del mercat d’arrendament d’habitatge, de les condicions essencials dels habitatges de preu assequible i de millora del poder adquisitiu. Aquest text vol garantir que tothom tingui accés a un habitatge en un context de tensió del mercat de lloguer.

Amb aquesta voluntat, i fruit de les reunions de treball de la Taula Nacional de l’Habitatge, el Projecte de llei torna a preveure una pròrroga d’un any en els contractes d’arrendament d’habitatges que expirin durant el 2022. Per tant, la part arrendatària podrà exigir la renovació del contracte un any més i el preu del lloguer només podrà incrementar-se d’acord amb l’Índex de Preus de Consum (IPC). El Projecte de llei també contempla que els contractes de lloguer que van ser prorrogats legalment al 2019 puguin quedar fora de la pròrroga acordada per l’any 2022 si es compleixen diverses condicions. Així, es desafecten els contractes que van ser prorrogats l’any 2019 sempre que es formalitzi un nou contracte de lloguer a favor de la persona que ja ocupa l’habitatge, acceptat de mutu acord per les dues parts, amb una durada mínima de cinc anys i es regularitzi la renda de lloguer, si escau, en un 10% com a màxim respecte l’actual.

Una altra mesura presentada és l’encomana al Govern a incrementar a partir del gener del 2022 el salari mínim en un 3%, dirigit a millorar el poder adquisitiu de la població. Seguidament, Filloy va anunciar l’augment de fins al 3,2% de les pensions de la CASS d’un import brut inferior al salari mínim interprofessional, així com les pensions de solidaritat de la gent gran i de persones amb discapacitat.

Finalment, el titular de Territori i Habitatge ha remarcat que el Projecte de llei presentat regules les condicions essencials dels habitatges de preu assequible com la renda de lloguer igual o inferior a l’aprovada amb aquesta finalitat pel Govern, prenent com a referència les dades relatives als contractes d’arrendament d’habitatges que, en qualsevol cas, serà un 25% inferior a la del mercat.