Dilluns, 4 de maig, s’inicia la segona fase de reactivació econòmica

Foto:SFGA/CEsteve

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i el cap de Govern, Xavier Espot, han presentat aquest divendres la segona fase de reactivació de l’activitat econòmica, que amplia els sectors que ja estaven autoritzats a obrir a des del 20 d’abril en la primera etapa de represa. Es tracta d’un Decret, publicat avui mateix al BOPA, que segueix criteris de prudència sanitària i s’ajusta a l’evolució epidemiològica de la COVID-19 a Andorra. 

D’aquesta manera, amb l’objectiu d’ampliar progressivament les excepcions al confinament i tenint sempre en compte les indicacions sanitàries, des del dilluns dia 4 d’abril també podran obrir les activitats vinculades al sector de la construcció; els tallers mecànics i activitats associades; així com l’ensenyament privat per mitjans telemàtics i les activitats relatives a la fabricació d’alguns productes estratègics segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS). 

Es reincorporen a la feina uns 4.760 treballadors que hauran seguir les indicacions de prevenció del Ministeri de Salut.

A més, des del mateix dilluns també podran obrir els despatxos de gestió, comptabilitat, assessorament empresarial, gestories, economistes i advocats, que han de respectar un màxim del 50% de treballadors presencials de forma simultània. La resta dels empleats poden dur a terme les tasques pròpies del seu lloc de treball per vies no presencials. 

En tots els casos s’han de seguir les indicacions publicades pel Ministeri de Salut i es recomana que les activitats concernides disposin d’un protocol sectorial de prevenció de riscos laborals relatiu a les mesures sanitàries contra el coronavirus. En aquesta segona fase està prevista la reincorporació d’uns 4.760 treballadors, que s’afegeixen als treballadors que ja estaven autoritzats a funcionar. 

Xavier Espot i Jordi Gallardo durant la roda de premsa | Foto:SFGA/JAViladot

El ministre Jordi Gallardo ha exposat que la fase 3, que es podria fer en diferents subfases, s’aplicaria com a molt aviat a mitjans de maig i suposaria la represa progressiva de la resta d’activitats. En aquest sentit, cal destacar, per tant, que les dates previstes són només a tall informatiu i poden veure’s modificades. 

Per altra banda, també ha recordat que aquest passat dijous va entrar en vigor, després de la publicació al Butlletí Oficial de Principat d’Andorra (BOPA), la Llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2. 

El text recull noves mesures econòmiques i socials que es complementen amb les ja aprovades el 23 de març passat. A més, la nova Llei aporta mecanismes més específics amb els objectius de preservar al màxim els llocs de treball i protegir el teixit productiu i les persones que treballen per compte propi, des del principi de coresponsabilitat entre l’Estat, les empreses, els assalariats i els treballadors per compte propi.

Suspensió temporal: Documentació i simulador per calcular els salaris

Govern ha posat a disposició de tota la ciutadania un document explicatiu a mode de resum sobre els mecanismes que activa el segon paquet de mesures econòmiques. 

Document noves mesures econòmiques

A més, també s’ha habilitat un eina per calcular l’afectació del salari en cas de Suspensió Temporal del Contracte Laboral o Reducció de la Jornada Laboral.

Simulador salaris – STCT o RJL