Aprovats tres reglaments que desenvolupen la Llei d’economia digital, emprenedoria i innovació

El Govern ha aprovat el reglament de desenvolupament de l’entorn controlat de proves o sandbox; el reglament nòmades digitals, visat emprenedor i foment de l’economia digital; i el reglament de creació del registre de societats mercantils startups. Les tres normatives desenvolupen la Llei d’economia digital, emprenedoria i innovació, tal com ha explicat el ministre de Presidència, Economia i Empresa en funcions, Jordi Gallardo.

Gallardo ha destacat que aquests reglaments permeten regular i incentivar la creació de nous models de negocis vinculats a l’economia digital, fomentar l’emprenedoria, fer més atractius els avantatges competitius de l’economia andorrana, i, alhora, donar cobertura jurídica a nous models d’innovació i de transformació digital. El ministre en funcions, que ha comparegut amb el secretari d’Estat de Diversificació Econòmica i Innovació en funcions, Marc Galabert, ha apuntat que cal “oferir una seguretat jurídica a l’estratègia de diversificació econòmica en l’entorn digital”, un sector, ha afegit, en el qual s’ha treballat especialment durant aquesta legislatura.

Quant al reglament de l’entorn controlat de proves, anomenat sandbox, la seva finalitat és oferir un espai de regulació acotada que permeti posar en funcionament productes i serveis amb un alt component d’innovació per als quals encara no hi ha un reglament específic. En aquest sentit, Galabert ha apuntat que “la innovació va més de pressa que la regulació” i per això l’existència d’aquests entorns controlats i la seva regulació promouen el desenvolupament de la innovació i permeten analitzar en un entorn real i acotat els comportaments i aspectes que cal que tingui en compte la futura regulació d’aquesta innovació.

Pel que fa al reglament de nòmades digitals, visat emprenedor i foment de l’economia digital, que desenvolupa l’articulat de la Llei d’Immigració, recull els procediments per tal que una empresa andorrana, que té per finalitat promoure l’economia digital, l’emprenedoria o la innovació, pugui contractar a teletreballadors. La normativa estipula i facilita els processos de constitució de societats estrangeres per promoure l’economia digital, l’emprenedoria o la innovació i preveu el procediment d’autorització de Nòmades digitals.

El reglament preveu condicions per promoure l’establiment i la constitució de societats estrangeres de l’àmbit de l’economia digital, l’emprenedoria o la innovació al Principat així com les condicions per atorgar autoritzacions de residència a persones que participin en el programa per a emprenedors estrangers.

Finalment, pel que fa al reglament de la creació registre de societats mercantils d’empreses emergents, la seva finalitat és tenir un seguiment de l’ecosistema d’aquest model d’empreses.